Frö & plantbytardag

.26 mars
Kl 11:00-15:00
Plats: GYLLEBOVERKET

Vi ses på Gylleboverket för att utbyta fröer, plantor och tankar om hållbar odling.

1440 1370 Etta Säfve