En plats för utforskande

Det här är ett experiment i tanke och i handling

Föreningen Gylleboverket verkar i spänningsfältet mellan konstnärliga & performativa praktiker. Här möts konstfilm och filmkonst, djupekologi, permakultur, ekopedagogik liksom det rituella och det vetenskapliga fältet. Allt det som sker på platsen tillhör en sammanhängande verksamhet, där föreläsningar och tankesmedjor liksom de konstnärliga praktikerna bidrar och berikar vartannat.

Vi arbetar med frågeställningar kring vad det är att vara människa och hur vi kan leva i den här världen. Det innebär att vi försöker utveckla politiska, praktiska, filosofiska, spirituella, poetiska och konstnärliga perspektiv på vad en radikal omställning kan innebära.

Verksamheten är ekologisk i bemärkelsen holistisk och relationell, processerna som äger rum här en del av ett rörligt ekosystem, där alla delar av verksamheten ingår. Den publik som besöker platsen, liksom de gästande professioner vi bjuder in, blir delaktiga i arbetet att identifiera nya frågeställningar och metoder för att hantera en tid och en värld stadd i hastig förändring.

Visionen är att skapa en plats som ger handlingsutrymme och handlingskraft, där vi tillsammans vågar bege oss ut på djupt vatten.

Konstnärsplattformen Gylleboverket startades 2010 på en tidigare depå för byggåtervinning utanför Östra Vemmerlöv i Simrishamns kommun. Den tidigare skroten var full med övergivet material, gamla motorer jämte begagnat tegel och gamla fönster tillsammans med allt annat som kan benämnas som skrot, ett slags samhällets rester.

Det var också en plats som kom med ett befintligt socialt ekosystem, människor från bygden som var vana att besöka byggåtervinningen, som kände platsen bättre än oss fortsatte att komma efter att vi började bygga upp den nya verksamheten. Nu har mer än tio år gått, och även om gruppen förändrats är det också mycket av det som redan fanns här när vi startade som är kvar även idag. Många av de personer som hjälpte oss att komma igång alldeles i början fortsätter att bidra både praktiskt i arbetet som i att skapa den gemensamma plats, där vi tillsammans kan samla våra olikheter och på djupaste allvar och med nyfikenhet, mötas.

Konstnärsplattformen fungerar både som en arbetsplats och en plats för utåtriktad verksamhet med utställningar, scenkonstföreställningar, kurser, föreläsningar och konstnärsresidens. Under åren som gått har vi startat en biograf, den stora hangaren som tidigare fungerade som lager har inretts med en scen för performancekonst och den gamla ladan rymmer idag en stor projektateljé. I centrum av de olika byggnaderna finns ett utomhuskök. Men planerna fortsätter, och i visionen ryms att göra Gylleboverket till en plats som fungerar lika väl oberoende av årstid.

Gylleboverket är också en social skulptur. Där ingången till platsen är en del av vår egen konstnärliga praktik, men verksamheten har i all väsentlighet ett eget liv genom människorna som skapar allt detta och genom den mängd konstnärliga och tvärdiciplinära samarbeten som sker, mellan individer från olika professioner och institutioner liksom självorganiserande och informella grupperingar.

Vi tror på långsiktiga relationer och fördjupande processer.

Etta Säfve och Jona Elfdahl, konstnärliga ledare

Gylleboverket samarbetar med ett nätverk av enskilda konstnärer & konstnärsgrupper och har fleråriga samarbeten med institutioner och fria grupper, bland dessa kan nämnas BRUNAKRA Temporary, Skydda Skogen, Tankesmedjan Korsdrag, Teatr Weimar, Österlenskolan För konst & design, Folkuniversitetet, Kulturrådet, Region Skåne och Simrishamns Kommun.

Gylleboverket fungerar också som en nod till Holma Folkhögskola där vi håller kurser i olika omställningsfrågor.

Gylleboverket är samarbetspartner i Teaterhögskolan Malmös Internationella Masterprogram.