Ingrid och Nicolas Berg Ekopedagogik & Naturens Rättigheter

Hur skapar vi fred med jorden? Hur kan vi stärka varandra som medskapare av en ”glokal” och rättighetsbaserad fredskultur, med lokala svar på globala kriser? Välkommen till en utforskande lärresa med ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg. Ingrid och Nikolas Berg leder ettåriga folkhögskolekurserna Ekopedagogik – att skapa fred jorden samt Framtidens by. De är aktuella med böcker om naturens rättigheter och lokalsamhällens rättigheter.

1920 2560 Jona Elfdahl