TVÄRDICIPLINÄRT RESIDENS- Thomas Laurien, Joakim Seiler, Ann Ighe, Carl Oscar Sjögren, Robin Tidblom

.18 oktober . .22 oktober

Den gemensamma tematiken för detta tvärdiciplinära residens utgår från ett intresse i att i praktik och teori tänka runt en ny världsordning och vad en radikal omställning skulle kunna innebära och konstens potential i detta.

3 konstellationer om konstnärer/konstnärsgrupp i samarbete med en eller flera akademiker eller någon från ett annat fält.

Konstellationerna arbetar både enskilt och parallellt på platsen. Det finns inget krav på vart eller vad det ska leda till, utan är en inbjudan att förutsättningslöst dela en fördjupande process, ett tillfälle att pröva en tanke och ett görande tillsammans.

Till sitt förfogande har de Gylleboverket & Permakulturgården Boat in the forest – harbour for critical nomads.

Arbetet kan vara politiskt, filosofiskt, performativt, teoretiskt, spirituellt, poetiskt eller praktiskt och manifesteras i det inre och/eller yttre beroende på respektive konstellations egna preferenser.

Alla tre grupper möts under en gemensam vecka 18-22 Oktober där respektive processer kan fördjupas parallellt och (kors)befrukta varandra.

Veckan avslutas med ett samtal öppet för allmänhet 22 oktober kl. 10-13

MEDVERKANDE 2023

Carl Oscar Sjögren, konstnär & konstnärlig ledare Ställbergs gruva

Ann Ighe, redaktör för ord och bild, skribent och lektor i ekonomi

Thomas Laurien, Konstnär, universitetslektor enheten för design, Göteborgs universitet

Joakim Seiler trädgårdsmästare och lektor vid institutionen för naturvård, Göteborgs universitet

Robin Tidblom konstnär & trädgårdsmästare på tvärdiciplinära plattformen Under Tallarna

Gylleboverket konstnärsgrupp (Etta Säfve & Jona Elfdahl, konstnärer, permakulturister och konstnärliga ledare för Gylleboverket)

& med som bollplank under veckan är även:

Christina Fredendahl, Forskningschef på Statens historiska museer och docent i arkeologi

Johannes Stripple, docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik, Lunds Universitet

 

 

 

480 360 Etta Säfve