The liquid state of Fluidoria- Lars Noväng

.22 juni
Kl 11:00-20:00
Plats: GYLLEBOVERKET & Lilla Skräddarröd Gård

Konstnären Lars Noväng inviger världens första konsulat för staten Fluidoria på Gylleboverket

Under Vattendagen på Gylleboverket var Lars inbjuden i egenskap av Envoyé från the Liquid State of Fluidoria, för att både representera och presentera denna flytande stat. Han hade där
också hedersuppdraget att inviga Fluidorias allra första konsulat i människans värld, samt glädjen att kunna bevilja formellt medflytandeskap till ett antal Fluidorianer som nu är redo att tala för de medflytande arter som saknar röst.

 

 

1440 1082 Etta Säfve