Susanne Langer

Inre omställnings arbete som en grund i allt arbete för resiljens.

Hur ska vi ta hand om oss själva och varandra också som aktivister? Re-Evaluation Counseling (Omverderande Parsamtal) som ett verktyg för motstånd och frihetskamp.

Susanne är en av ledarfigurerna i Re-evaluation Counseling (RC) rörelsen i Danmark, en frihetsrörelse som utgår ifrån att våra individuella erfarenheter beror på av hur samhället är strukturerat i stort, exempelvis ses sexism och rasism som olika uttryck av samma negativa system. Susanne har också lett arbetet med Sustaining All Life ( SAL) som ingår i RC och är konsulent i internationellt kvinnoarbete (Bland annat som konsulent för det Danska kvinnorådet i Jordan och i Marocko i samarbete med lokala kvinnoorganisationer). Susanne har också arbetat som förtroendevald för Enhetslistan i Danmark. Susanne är dessutom om engagerad i organiseringen av Extinction Rebellion och Global Action.

 

 

 

2560 1920 Jona Elfdahl