Roland Paulsen

Frågeställningen är bred: varför ser det av allt att döma ut som att oron i samhället ökat under senare tid? I denna föreläsning går Roland Paulsen igenom data för variation i oro tidsligt och geografiskt. Han presenterar bokens huvudtes och beskriver närmare hur oron står i förbindelse med arbetslivet.

Roland Paulsen är docent i sociologi, författare och DN-medarbetare. Han har gett ut ”En studio i oro” (2021), “Return to meaning” (Oxford University Press, 2017), ”Arbetssamhället” (Atlas, 2017), ”Vi bara lyder” (Atlas, 2015) och “Empty Labor” (Cambridge University Press, 2014).

2560 1920 Jona Elfdahl