Residens 2022. vatten

.1 januari . .15 februari
Plats: Gylleboverket

Utgångspunkt:

Vi ser resiliens, social och miljörelaterad hållbarhet, som en av våra viktigaste frågor att fördjupa och undersöka i vår verksamhet 2022.

Den övergripande tematiken på Gylleboverket under 2022 har fått titeln ”Vid randen av världen”- en plats där vi vistas på kanten av det okända. Där vi förbereder, förankrar och förändrar. Ett konstnärligt, mystiskt, intellektuellt, poetiskt och praktiskt undersökande kring hållbarhet, resiliens och nya sätt att tänka och agera.

Det finns organismer som kan leva utan syre, men inget som kan leva utan vatten. Vatten är liv.

Som en del i detta anlägger Gylleboverket under året en lågteknologisk infrastruktur för regnvattenhantering.

I detta ser vi att konsten har en viktig potential att på olika sätt kunna belysa frågeställningar kring vatten och resiliens.

 

Open Call:

Vi välkomnar nu ansökningar från konstnärer, gärna i samarbete med någon från ett annat fält, som under en residens på Gylleboverket vill skapa ett konstnärligt verk/installation som också blir en del av det system som ska samla och lagra regnvatten på platsen.

Verket ska både ha konstnärlig höjd och bidra funktionellt till platsens vattenhantering.

Ditt/ert vattensystem kommer sedan vara en framtida del av Gylleboverkets fasta installationer.

Ansökan ska innehålla förslag på en konstnärlig installation som också är en del av ett system för regnvatteninsamling och vattenrening.

Den konstnärliga kreativiteten kan ta form längs med vägen mellan regnmoln, taken på platsen, längs med hängrännor och ner mot en uppsamlingstank.

Det utvalda förslaget är sedan tänkt att genomföras av konstnären under en residens-vistelse på plats på Gylleboverket under vår/sommar/tidig höst 2022.

Projektet ska genomföras som en del av din konstnärliga praktik.

Ansökningar tas emot av enskilda individer och/eller grupper om upp till tre personer.

 

Vad vi ser framför oss:

Vi ser framför oss att din ansökan innehåller konstnärliga visioner för det visuella och poetiska delarna av en installation som är (en del av) ett system som samlar in regnvatten på Gylleboverket. Ansökan innehåller också första idéskisser på rimligt realistiska ideer för att konstruera och bygga det. Installationen/ det skulpturala verket kan också innehålla interaktiva och performativa delar för den publika presentationen vid öppningen.

Din konstruktion behöver kunna använda vattnets flöde och lägesenergi på väg från tak och stuprännor mot sin förvaring i nedgrävd tank.

Vid antagen ansökan tas sedan de funktionella delarna fram i samråd med Gylleboverket, där vi tillsammans tittar på vad som redan finns på platsen och formar de praktiska delarna så att de korresponderar med den konstnärliga gestaltningen och vice versa.

Tanken är att Gylleboverket efter att hela projektet genomförts har ett eget cirkulärt vattensystem som fungerar som ett fristående alternativ till att ett kommunalt vvs-system.

 

Kort om Gylleboverket
Gylleboverket är en konstnärsdriven tvärkonstnärlig plattform för samtida konst belägen på en f.d byggskrot på Österlen i Skåne.

Vi arbetar gränsöverskridande mellan olika konstnärliga praktiker för konkret, poetisk och också politisk idéutveckling där vi använder konsten som katalysator.

– Gylleboverket har fungerat som en konstnärsplattform sedan 2011 med projektateljéer och publik verksamhet med utställningar, festivaler, workshops och driver också en biograf. På platsen verkar också Gylleoverket konstnärsgrupp.

Gylleboverket är också en nyetablerad tankesmedja och plattform för ekologisk idéutveckling och radikal omställning.

Lokalerna består av en större hangar för utställningar/performanceföreställningar/festivaler etc, en biograf, en ateljébyggnad, utekök och 1 hektar mark.

Vattensystemet är en viktig del i våra planer att etablera Gylleboverket Resilience Center. Alltså en plats och en tankesmedja med syfte att utveckla konkreta strategier för en hållbar framtid. Vi tror att en sådan radikal omställning kan kanaliseras genom konsten.

 

Residens och villkor:
Du välkommen att spendera upp till 3 veckor under 2022 på Gylleboverket mellan 28 Mars- 10 September. Du väljer själv hur mycket av de 3 veckorna du vill spendera på platsen för din process.

Veckor bokas i samråd med Gylleboverket.

Senast den 10 September 2022 vill vi att ditt verk/installationen ska invigas med en publik öppning.

Din installation ska vara en del av och bidra till platsens regnvattenhantering.

I residenset ingår att du/ni gör ett publikt konstnärssamtal. Detta kan vara i samband av öppnandet av verket, eller som ett ateljésamtal under arbetsprocessen där du/nu berättar om arbetet och processen och/eller presenterar ert konstnärliga arbete i stort.

Du har under din vistelse tillgång till en enkel liten residensbostad på en permakulturgård i närheten av Gylleboverket.

Mat ingår ej.

Du/ni ska kunna arbeta självständigt och behärska de material ni vill använda för att kunna vara självgående under uppbyggnad.

Ansökningar tas emot av enskilda individer och/eller grupper om upp till tre personer. (observera dock att boendet är litet)

Vad finns:

  • Vattentank 6000 liter
  • Hängrännor
  • 1 stort tak
  • Diverse skrot/återvinningsmaterial
  • Kunskap om konstruktion
  • Gylleboverket konstnärsgrupp finns tillgängliga som bollplank i processen.
  • Liten enkel gästbostad med en dubbelsäng och möjlighet att sätta in gästsäng.(vedeldad vagn 2,5 x 6 meter med utekök, utedass. Belägen på Permakulturgården Lilla Skräddarröd gård 2 km från Gylleboverket. Möjlighet att tälta finns.)
  • 10 000 kr i arvode
  • Material- I överenskommelse med Gylleboverket utifrån er idé. (budgetförslag på material ska ges i ansökan och diskuteras sedan med Gylleboverket utifrån idéen. Vi är en konstnärsdriven plats så materialkostnader är begränsade. Gylleboverket är en f.d byggåtervinning där mycket material finns kvar på platsen sedan den tiden. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt att använda återvunna material från platsen också av miljöskäl och ser gärna att ni också gör det.

 

Så här söker du:
Steg 1. Skicka in dokumentation av ditt/ert arbete och cv .

(PDF max 5 sidor, eller länk till video/uppdaterad hemsida max. 3 länkar).

Ett brev där du/ni presenterar dig, eller er om ni är ett team, och berättar kortfattat om varför du/ni vill göra den här residensen och en första idéskiss till vad du/ni skulle vilja göra.

Steg 2. Intervju på zoom.

Deadline ansökan: 15 Februari

Intervjuer: Slutet av februari på zoom

Svar: början av Mars

Residens-period: 3 veckor mellan 28 Mars- 10 September

Ansökan skickas till: open-call@gylleboverket.se Märk mejlet “Residens” i ämnesraden

1600 722 gustaf