PRESENTATION- ARTIST’S IN RESIDENCE platsspecifika arbeten

.13 augusti
Kl 16.00
Plats: GYLLEBOVERKET

Välkomna till presentationen av det platsspecifika arbete som konstnärerna Sarali Borg, Caroline Nord & Lior Nonne Malue Hansen arbetet med under sin 2 veckor långa vistelse på Gylleboverket.

De arbetar alla med metall som sitt huvudsakliga material.

Platsen Öppen kl. 16.00-21.00

18.30 börjar en föreläsning av Stig Olof Holm, ekolog
på platsen med efterföljande konsert av Elena Martinez, folkmusiker

808 1108 Etta Säfve