performancefestival

We are happy to announce that we will have our  5th International Performancefestival at Gylleboverket this summer.

Over Twenty artists from elev different countries participates. Two full day’s of performances, workshops, installation and interactive encounters.

Vi är glada att kunna bjuda in till vår 5e Internationella Performancefestival på Gylleboverket. Över tjugo konstnärer och konstnärsgrupper från elva olika länder deltar. Två fullspäckade dagar med performance, workshops, installationer och deltagargenererade möten.

– SAUL GARZIA-LOPEZ aka LA SAULA (MX/NO) – CECILIE ULLERUP SCHMIDT (DK)  – JAN CARLEKLEV (SE) – ROSA POSTEWAITE (UK) – STEINUNN KNUTS-ÖNNUDOTTIR (IS) –  MAURITZ TISTELÖ (SE) – CHARLOTTE OSTERGAARD (DK) TEATR WEIMAR / THE STORYLAB INSTITUTE (SE) – KLARA WENNER TÅNGRING (SE) – MADEYOULOOK (ZAF)  – NINA JEPPSSON (SE) & KENT OLOFSSON (SE) – ANDERS CARLSSON (SE) – THEODOR RYAN (SE)/INGERID FRANG (NO)/SUNNIVA FLIFLET (NO)/JOHANNA KARLSSON (SE)/BJÖRN LINDBERG (SE) – AGATA BIELSKA (PL) – LISA SÄFVE (SE) & ERNESTA KATE (LT) LIV KRISTIN HOLMBERG (NO) – ANDREAS LIEBMANN, TÅRNBY PARK STUDIO (ZW/DK) – ULF RÖNNERSTRAND (SE) – FREDRIK PUSA (SE) – NIKLAS ALEXANDERSSON (SE)- CHRISTOPHER NELSON (SE)- DICK HEIJEKNSKÖLD (SE) – TAKAHISA FURUYA (JP)

WELCOME! /  VÄLKOMNA!

Biljetter/ Tickets: 

200 kr festival ticket- valid both days/giltig båda dagarna. Förköp här. Buy you ticket here. 

Inkl. tältplats i närheten av Gylleboverket. Incl. a place to put up a tent nearby Gylleboverket.

Mat/fika till humana priser finns på festivalen. Food/Coffe will be available.

Opening hours/ Öppet tider:

Friday/Fredag 15.00-24.00

Saturday/Lördag 13.00-24.00

PROGRAM: (small changes may appear)

NINA JEPPSSON & KENT OLOFSSON At the Performance Festival, Nina & Kent will play music from the Zone, a mixture of film, ritual and concert that they worked on over the past year in co-production with “Ställbergs gruva”, inspired by the ideas of the Russian filmmaker Tarkovsky. ”The safe places become impenetrable and a road that was easy and passable the next moment becomes difficult. This is the Zone. It may even seem capricious, but in each moment it is as we ourselves create it … with our own inner state.” (Stalker) På Performancefestivalen kommer Nina & Kent att spela musik från Zonen, ett scenkonstverk, en blandning av film, ritual och konsert som de arbetat fram under det senaste året i samproduktion med Ställberg gruva. Zonen är en film, ett sökande och undersökande konstprojekt, en resa genom ett okänt landskap. som inspireras av den ryska filmaren Tarkovskijs idévärldar. ”Dom säkra platserna blir ogenomträngliga och en väg som nyss var enkel och framkomlig, blir i nästa stund svår. Detta är Zonen. Den kan till och med verka nyckfull, men i varje ögonblick är den sådan som vi själva skapar den … med vårt eget inre tillstånd.” (Stalker) Nina Jeppsson är skådespelare, regissör, dramatiker och performancekonstnär. Hon har tidigare skapat, regisserat, och spelat i föreställningarna: På spaning efter den tid som flytt på Orionteatern, Till Kärlekens Antarktis på Dramaten och Independence Day på bl.a. Turteatern. Kent Olofsson är en tonsättare och scenkonstnär med en omfattande konstnärlig produktion, han har komponerat över 200 verk som spänner över ett brett konstnärligt fält: orkester, kammarmusik, elektronisk musik, rockmusik och musikteater. De senaste tio åren har hans arbete i hög grad varit fokuserat på experimentell, samtida scenkonst där hans kompositioner och ljudscenografi varit starkt integrerade element. Sedan 2021 är han professor vid Stockholms Konstnärliga Högskola.

ANDERS CARLSSON (SE) The rock´n´roll alias of the artistic researcher, theatre director and actor Anders Carlsson a.k.a ”Not a serious person”, will appear at Gyllenboverket in a performance transforming the death throes of urbanity into a somewhat dark-humorous ritual of re-enchantment. Displaced, fallen out of fashion, and run out of fossil fuels, the un-dead insistence of ”Not a serious person” exhausts and excavates remainders from the cultures of spectacle in search of new figurations of corporal intensity and erotic excess via routes of capitulation to nature. The wider picture: As the pathetic gestures of humans are decentered and withdraw to impersonal ecological interconnectedness, we are involved in a story and a process of loss, decline, depression, disintegration and oblivion. Although not flattering for our self-representations in the era of woke eco-philosophy, the affective charge of such a process ought not be politically and existentially underestimated. Loss has become my God But not for peace, and not for rest And because of that and spitting on that truth I will live . Anders Carlsson is a artistic researcher in performance practice at the Academy of Music and Drama at Gothenburg University. His research reformulates the art of acting from its representational functions into an expertise in how to institute and be instituted by the world as a question of resistance along the logic of ”not being governed like that”. If acting is the performatively articulated answer to an embodied and pre-verbal institutional interpellation, then acting is also the point of hesitation, distance, lapsus, re-figuration and re-negotiation of governance and its correlating subjectivities. photo: Tani Simberg

KLARA WENNER TÅNGRING (SE) Åh jag dör! Av Bardo ensemble Mitt namn är Anita Berber. Jag föddes 1899 i Tyskland och har levt ett vilt liv på Berlins scener och nattklubbar som skådespelare och dansare. Jag har varit död i snart 100 år. Just nu befinner jag mig i Umeå och dör av längtan efter att få träffa människor och dansa för er! Åh jag dör! är en intim föreställning som undersöker dödsögonblicket och medvetandets utslocknande eller evighet. En föreställning som är nyfiken på människors relation till döden och hur den påverkar hur vi lever. På scenen: Klara Wenner Tångring. Scenografi: Mauritz Tistelö. Ljuddesign, musik: Karin Mahieu. Mask och kostym: Albin Limnell. Text: Klara Wenner Tångring, Mauritz Tistelö, Anita Berber. Fotograf Kerstin Ehrnlund

MAURITZ TISTELÖ (SE) KARTA ÖVER GJORDA OCH OGJORDA PERFORMANCE MAURITZ participates both with a peace action, PEACE ON EARTH, a 50-minute long paraphrase of Alice and John Coltrane’s live performance in Tokyo in 1966, as well as with ”Map of done and undone performances”, that take place throughout the festival in various places around the Gylleboverket, where the participant performs the works themself with the help of a script. Svenska: Ta en karta och besök olika platser på Gylleboverket. Medverkan uppmuntras. ”Jag gör aktioner och ser vad som blir kvar, begränsar dom inte till vad som är möjligt, låter det ske i fantasin på taket till hangaren, i en 400 meter djup brunn, på järnvägsspåren, vid fotbollsplanen – orimliga, helt galet vackra och klumpigt förtjusande aktioner som sedan alla besökare inbjuds till att utföra t.ex på järnvägsspåret där jag kastat ett ton sand i motvind och fått så mycket sand i munnen att jag måste återuppstå tre gånger för att slutföra denna performance. Kvar är en liten hög med sand på rälsen. Ta ut din tunga och lägg den överst på sandhögen. Där ligger redan tio tungor. Kartorna hämtas i caféet. PEACE ON EARTH 50.02 MINUTER. Improviserad performance efter Alice och John Coltranes liveframträdande i Tokyo 1966 En improviserad performance i mötet mellan rörelse, fysiska aktion – röst, fantasi. En fredlig kamp som blåser ut kroppen. En meditation som vägrar fängsla världen i värderande, ställa svart mot vitt och starta krig för att veta vad som är upp eller ner. En live art aktion som istället låter det som kommer upp växa och förlora sej, bli till deep listening och free form poetry. Första delen är 25.01 minuter improviserad performance. Andra delen – ett försök att återupprepa det som kom upp under den improviserade performancen. Nu tillsammans med att vi kan höra inspelningen Alice och John Coltranes liveframträdande från Tokyo 1966 med stycket Peace on Earth.

JAN CARLEKLEV (SE) “We need to listen more carefully to the world around us.” The Sandsinger is a sound map that starts in a grain of sand, a movement to beaches, seabeds and deserts. It is a story about man’s fear of change. Changes that are experienced inside of us but that originate in great events that we cannot perceive and understand with our senses. Performance & installation at Gylleboverket’s Performance Svenska: Mitt konstnärskap är baserat på att lyssna. Jag ser mig själv som ett par stora öron med superkrafter som riktar uppmärksamhet mot röster som inte hörs, och skeenden som inte syns. Dessa superkrafter vill jag dela med mig av till andra, för vi behöver lyssna mer noggrant till vår omvärld. Därför skapar jag sammanhang där jag möter publiken i olika göranden. Vi samlas kring nyfikenhet, och i förundran. Här är inget färdigt och det finns inga krav på att förstå, bara öppet, nyfiket undersökande tillsammans. Jag bjuder in till träffar med Insektskörer, Hemslöjdsorkesterar, publika ljudlaboratorium och andra situationer där min publik får vara delaktiga. Här blir konstverken till. Det som växer ur dessa göranden, eller performativa sysslor ger handen och tanken chansen att skapa mening genom hela kroppen. Med egna erfarenheter som vävs samman med publikens kunskapande återvänder jag till mig själv och min egen värld. Jag använder främst ljud som konstnärligt material och min bakgrund inom musik och scenkonsten lyser ofta igenom i mina verk. Genom research, analyser, spekulationer och på ren intuition skapar jag någon form av ljudkartor som relaterar till det vi ser omkring oss för stunden. Dessa ljudkartor kan ta olika former, små mekaniska hackspettar, väldiga ljudlurar i trä eller klingade ljudpromenader i naturen. Det finns en pedagogisk rörelse i min kropp som jag gärna vill att du ska känna till. Det är en strävan och en önskan om att komma i dialog med världen. Men världen visar så lite av sig själv om vi inte lär oss att se eller lyssna till det som ligger bortom vår förmåga. Jag vill upprätthålla kontakterna som uppstår när jag vänder mig mot världen och hjälpa andra att få igång nya samtal. Det handlar om att möta motstånd och gränser, utan att för den skull begränsas. För mig är motståndet nyfikenhetens näring som visar att här behöver jag göra plats reflektion. På Performancefestivalen presenterar Jan Sandsångaren. Sandsångaren är en ljudkarta som startar i ett sandkorn, en rörelse till stränder, havsbottnar och öknar. Det är en berättelse om människans rädsla för förändring. Förändringar som upplevs i vårt inre men som har sitt ursprung i stora skeenden som vi inte kan uppfatta och förstå med våra sinnen. Konstverket kan beskrivas som ljudande förstoringsglas där Sandsångaren sånger breder ut sig. Det är en förnimmelse av det vi inte kan se med blotta ögat eller höra utan det fokus och koncentration som Sandsångaren ger. Verket kan beskrivas som en performance med bild, text och ljud.

AGATA BIELSKA (PL/SE) Agata Bielska is a simple human, sometimes artist, sometimes herbalist, sometimes chef, always in love with wild plants, based in Linderöd, Skåne. She is exploring how we can connect more intimately to local ecosystems and foster greater understanding between humans and many other beings with whom we share this planet. For the festival Agata will make a ’plant(space) specific project’ , working with plants that are growing in Gylleboverket. I am interested in observing/ mapping / making an inventory of species that are growing spontaneously and successfully in most degraded areas. And then researching/ speculating what kind of adaptations/ strategies/ super powers allow these plants to thrive in difficult conditions. What makes them so resilient? With these insights I want to work on creating a collection of plant superheroes/ resilience archetypes. Explore what we can learn from these archetypes, can they be our mentors in becoming more resilient and resourceful and to thrive better even in degraded spaces/situations. Can these plants be our allies and help us to navigate in human constructed mess?

SAUL GARZIA LOPEZ A.K.A La SAULA (MX/NO) Saul Garcia-Lopez, aka La Saula, is a performance artist, radical performance director, pedagogue and professor of performance and coordinator of the MA in Performance at the Norwegian Theatre Academy (NTA) at Østfold University College. At the festival he will do an Re-enchantment of Gylleboverket in an participatory ritual. Saula is an active senior core member and former co-artistic director (2013-2023) of the trans-disciplinary arts organisation La Pocha Nostra. He/she explores the intersections of acting and performance pedagogy, indigenous strategies of performance practice, ethnicity, gender, post-coloniality, and indigeneity. La Saula is co-author of the book “La Pocha Nostra: A Handbook for The Rebel Artist in a Post-Democratic Society”, published by Routledge in 2021. He is also the author of “A Meditative Rant on the Importance of Addressing Ethnicity While Teaching Eurocentric Performance Methods”, an essay part of the book “Latinx Actor Training” edited by Cynthia Santos-DeCure and Micha Espinosa, Routledge 2023.

LIV KRISTIN HOLMBERG (NO) works at the borderland between ritual theatre, installation art and visual concert, with a particular focus on utopian philosophy and the relationship between art and faith. At Gylleboverket’s Performance Festival (4-5 Aug) she will present a “one to one” whispering performance.

ROSA POSTLEWAITE Rosa Postlethwaite (she/they) works as a performance artist, dramaturg and facilitator across theatre, live art, dance and socially engaged art. They work collaboratively to make performance, club/cabaret nights and workshops. Rosa’s work is informed by queer, feminist, anti-racist and socialist practices and is interested in the relationship between macrostructures and daily life. For the festival Rosa will hold a workshop: attending to other-than-humans through speculative writing

STEINUNN KNUTS-ÖNNUDOTTIR (IS) has mainly focused on progressive, cutting edge theatre, crossing the borders between disciplines, participating in many research projects. Currently doing a PhD at Malmö Theatre Academy with the project is ”How Little Is Enough? – Sustainable Methods of Performance for Transformative Encounters”. At the performancefestival she researches how she can do as little as possible to inspire her audience towards an existential shift were we get various tasks to work on in well-separated hammocks. Steinunn has worked with various theatre groups as director, writer, dramaturge and performer in Denmark, England and Iceland. Steinunn is the artistic director of The Professional Amateurs and the Webtheatre Room 408 www.herbergi408.is. Her work has played in Reykjavik, Copenhagen, New York and Vienna.

MADEYOULOOK (ZAF) MADEYOULOOK . At the performancefestival the artistduo will show their sound installation MAFOLOFOLO which was first shown DOKUMENTA 15 in Kassel 2022. MAFOLOFOLO: a place of recovery, emerges from five years of our research in the northern part of South Africa. Our research has sought to understand the multiple cycles of loss and subsequent cycles of return related to the land. We are concerned with the deep and enduring relationships with the land that remain, despite the Longue durée of South Africa’s turbulent and destabilizing existence. What we take from the particular history of this place is the potential to seek intimacy, spiritual security, and interdependence with the land and more-than-human life. Through it, we encounter how we might repair ourselves and the lands from which we find sustenance.  Mafolofolo is a site of grieving and a place of contemplation, but also an offering of strategies for recovery. The cycle of displacement and return is present in the historical tracking in the floor installation and in the sound that references popular African resistance songs for liberation, particularly of the land, against the oppression. Mafolofolo is a narrative that traces a history of violence, racism, extraction, and ongoing dispossession with very real contemporary urgencies. Still, it is also an opportunity for different imaginaries of relation with the land.  MADEYOULOOK is a Johannesburg based interdisciplinary artist duo between Molemo Moiloa and Nare Mokgotho, operating since 2009. MADEYOULOOK have exhibited, published, and hosted programs in various forms, including Documenta Fifteen, Kassel, Njelele Art Station, Harare; Frac des Pays de la Loire, Carquefou; Kunsthal KAdE, Amersfoort; Primary, Nottingham; and various initiatives in South Africa. They were nominated for the Vera List Center Prize for Art and Politics at the New School, New York, in 2017, and the MTN New Contemporaries Award in 2012. They are Fellows of the DAAD Berlin artist program 2022 and Documenta fifteen Lumbung Artists.

ALM GNISTA (FI) ”In the cracks I search, I search for the possibilities for collaboration within the beauty of it all. Love is there, in the middle, between everything, in between. I have a mixed background of performance, teaching, work and research in the natural sciences as well as construction work. During the festival, I’ll search for my lost body to go with it into the gap.” Svenska: ”I sprickorna söker jag, jag söker efter möjligheterna för samarbetet inom skönheten av det hela. Kärleken ligger där, mitt i, emellan allt, mittemellan. Jag har en blandad bakgrund av performans, undervisning, arbete och forskning inom naturenvetenskap samt byggarbete. Under festivalen söker jag efter min borttappade kropp för att tillsammans med den gå in i mellanrummet.”

TAKAHISA FURUYA (JP)Born in 1991 in Japan. He creates and presents interactive works using installation and performance with field research as the subject matter. On the side, he has been supporting art creation activities at a welfare facility for the severely disabled since 2015

CECILIE ULLERUP SCHMIDT (DK) is a performance artist, theorist and curator. Aesthetics of Production. Frames of art framing lives. A semi-theoretical lecture with discussion

TEATER WEIMAR/THE STORYLAB INSTITUTE- Skuggsamhället (videoinstallation) ca 10 min loopas Av Jörgen Dahlqvist Hur låter repressionens språk? I den här videoinstallationen så får vi höra några av de förslag regeringsunderlaget har kommit överens om för att komma till rätta med skuggsamhället. Det är en sammanställning av några av de åtgärder som finns presenterade i Tidöavtalet – ett avtal som partierna själva kallar ett paradigmskifte i synen på migration och kriminalitet. Den här videoinstallationen är en första del i ett större undersökning av diskursen som används för att beskriva detta paradigmskifte. Videoinstallationen är skapad av Jörgen Dahlqvist. Skådespelare Linda Ritzén. Dessa verk är skapade av Teatr Weimar och The Storylab Institute. Teatr Weimar är ett Malmöbaserat scenkonstkollektiv som i år firar tjugoårsjubileum. Teatr Weimar arbetar undersökande med teater, språk och tvärkonstnärliga uttryck. The Storylab Institute är ett nätverk av forskare från olika discipliner som forskar på hur berättelser kan användas som verktyg för att förstå och skildra sociala utmaningar i samhället.

TEATER WEIMAR/THE STORYLAB INSTITUTE-Av Jörgen Dahlqvist och Fredrik Haller Musik: Kent Olofsson Brand: The shining city on the hill (videoscreening) ca 27 min I McAllen finns ett av Texas största förvar för mexikanska flyktingar och staden har också nämnts i medierapporter om separationen av migrantfamiljer. När vicepresident Mike Pence skulle uppmärksamma gränskrisen och förespråka en tuffare hållning till migration i USA besökte han migrantförvaret i McAllen för att använda det som bakgrund. McAllen ligger alldeles intill Rio Grande-floden som skiljer större delen av gränsen mellan Texas och Mexiko åt. Att korsa floden är ett vanligt sätt för mexikanska migranter att ta sig in i USA. Floden är hårt bevakad av gränspolisen men ändå lyckas tusentals mexikaner ta sig in i USA varje år. Och precis som på Medelhavet i Europa är det en farlig passage: små barn har drunknat när de försökt ta sig över gränsen. Den här videon är resultatet av ett fältarbete hade ambitionen att lära mer om diskursen kring migration i USA. Videon är skapad av Jörgen Dahlqvist och Fredrik Haller som var på plats nere i Texas 2019. Materialet har sedan blivit en dokumentär som Kent Olofsson komponerat ljud och musik till. Teatr Weimar och The Storylab Institute. Teatr Weimar är ett Malmöbaserat scenkonstkollektiv som i år firar tjugoårsjubileum. Teatr Weimar arbetar undersökande med teater, språk och tvärkonstnärliga uttryck. The Storylab Institute är ett nätverk av forskare från olika discipliner som forskar på hur berättelser kan användas som verktyg för att förstå och skildra sociala utmaningar i samhället.

THEODOR RYAN (SE)/INGERID FRANG (NO)/SUNNIVA FLIFLET (NO)/JOHANNA KARLSSON (SE)/BJÖRN LINDBERG (SE)
Performative space and collective experience
Lenght: 30 min Place: Outdoors Backyard
“Under the night sky” is a work in the early state of a process, in which the audience is invited to look at the sky together.
With inspiration from the longing of the child and the search for answers to the universe’s endless unsolved questions, we want to once again turn our gaze and imagination towards the sky.
The work is a performative space where the audience together experience a time-specific scene of the night sky.
We have been working with this theme for five days.
We listened, played together with the sounds of the surroundings and talked about the loneliness and comfort that we find in the darkness.
We invite the audience to be a part of our research and the shifting landscape at Gylleboverket.
The work will emerge in the meeting between the sky and the audience.

TEATER WEIMAR/THE STORYLAB INSTITUTE- SIMA NURALI WOLGAST – Reflektioner från en revolution är ett videoverk i tre delar som speglar den iranska revolutionen som började hösten 2022 med Mahsa Aminis tragiska död. Videoverket är en emotionell resa som ekar de röster som kämpar för frihet och syftar till att öka medvetenheten om den pågående kampen mot förtryck och för mänskliga rättigheter i landet. Verket är samtidigt en hyllning till Mahsa Amini och alla modiga personer som står upp för förändring i Iran. Verket är skapat av Sima Nurali Wolgast, psykolog och konstnär. Hennes konstnärliga praktik sträcker sig över olika fält, där hon använder både sin psykologiska kunskap och sitt konstnärliga uttryck för att utforska och förstå mänskliga villkor och relationer, upplevelser, emotionella tillstånd och uttryckssätt.

LISA SÄFVE (SE) & ERNESTA KATÉ (LT) Lisa has been part of the overall social sculpture of Performance festival at Gylleboverket since its beginning in 2010. This year she will for the first time make a work in collaboration with Ernesta Katé, an performance artist originally from Lithuania, based in Sweden since 2018. At the festival they participate with a interactive performance in a site specifically built installation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUL GARZIA LOPEZ A.K.A La SAULA (MX/NO)


ANDERS CARLSSON (SE)


ALM NYMAN (FI) 


JAN CARLEKLEV (SE)


MAURITZ TISTELÖ (SE)


KLARA WENNER TÅNGRING (SE)


LIV KRISTIN HOLMBERG (NO)


NINA JEPPSSON & KENT OLOFSSON 


LISA SÄFVE (SE) & ERNESTA KATÉ (LT)


AGATA BIELSKA (PL/SE)


ROSA POSTLEWAITE


 

 

 

 

 

 

 

ANDREAS LIEBMANN (SZ/DK)


CECILIE ULLERUP SCHMIDT (DK)


 


 

THEODOR RYAN (SE)/INGERID FRANG (NO)/SUNNIVA FLIFLET (NO)/JOHANNA KARLSSON (SE)/BJÖRN LINDBERG (SE) 

2560 1809 Etta Säfve