More of Everything film & samtal

.1 december
Kl 18:00-20:00
Plats: Gylleboverket salongen

Välkomna med en kväll där vi visar denna viktiga film på bion och har med en av filmskaparna, Viktor Säfve, hos oss för samtal om den svenska skogsindustrin och vad vi kan göra för skogen. Välkomna!!

Film, soppa, samtal

Länk till filmen

2000 800 Etta Säfve