Hanna Sjöstrand

.5 juli
Plats: Gylleboverket

Hanna Sjöstrand arbetar som konstnär med bland annat måleri och performance. I sitt arbete går hon upp i olika koncept för att genomgå transformationer, där exempelvis den måleriska gesten är en handling som kan förflytta henne, som låter henne upptäcka okända punkter att tänka ifrån. I exempelvis arbetet Of Trees Hon insåg att det fanns en koppling mellan hennes egen upplevelse av att vara i sin kropp och de processer som ägde rum inne i träden. Det var inte längre trädets bild, såsom det uppenbarade sig framför för hennes ögon, som var motivet. Istället blev förlagan Sjöstrands intuitiva upplevelse av att träda in i sin likhet med träd.

600 269 Jona Elfdahl