Föreläsning Martin Hultman- ekologiska maskuliniteter & naturens rättigheter

.9 augusti
Kl 18:30
Plats: Gylleboverket Salongen
Varför agerar vi inte i klimatfrågan trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år?
Frågor som dessa ställer Hultman i sin forskning där hans tvärvetenskapliga bredd kombineras med djup kunskap inom energi-, klimat- och miljöfrågor.
Martin Hultman är professor och forskningsledare på Chalmer, i bland annat klimatförnekelse, naturens rättigheter och ekologiska maskuliniter. Martin är medförfattare till bland annat Denial – Obstruction – Inertia: Explaining Inaction on Climate Science, Att ställa frågan. Att våga omställning, Men, Masculinities, and Earth Contending with the (m)Anthropocene, Upphettning. Demokratin i klimatkrisens tid, Naturens rättigheter och Ecological Masculinities.
Föreläsning, samtal & soppa

963 915 Etta Säfve