Det vilda & visheten- seminarie & workshop

.16 september
Kl 16:00-21:00
Plats: Gylleboverket Hangaren

Föreningen Korsdrag på Österlen arrangerar en dag på Gylleboverket utifrån tematiken- Det vilda och visheten.

Ett samtal på temat det outsägbara, det möjliga, det vilda, det försonliga, med avstamp i målningar av Desirée Burenstam som presenteras i Hangaren på Gylleboverket.

Kl 16:00 öppnas grinden till Gylleboverket

Kl. 17:00 börjar seminariet

TEMA: ATT REFLEKTERA, ATT AGERA–
vad är vad i klimatkrisens existentiella spår?

HAR VISHET NÅGON BETYDELSE I EN VÄRLD DÄR VI MÖTER:

ÖVERFLÖD att ackumulera, att äga
TOMHET att frånta sig, att icke äga, eller att tömma sig, att städa ut och rena hjärtat
ANSPRÅK på att veta bäst
LYSSNADETS TILLSTÅND med den andre, i gemenskap, för att agera, kan leda till försoning

Som inledning kommer Désirée Burenstrand konstnär vara berättaren följd av en workshop i interaktion med publiken.

Kroppens fenomenologi – som metod, förslag, farmaka eller motsats till alienation eller fjärmande. Ett konstverks autonoma förmåga att i samspel generera upplevelser som återaktiverar människan till en verklighet där mellanrummen tillskrivs kropp. En återgång till tinget gör verket till verk igen och ett närmande av en verklig verklighet.

Den levda tiden i interaktion med verket ter sig levt genom upplevelsen (där den matematiska konstruktionen av tid inte betyder någonting för upplevelsen av detsamma). Hela kroppen kan vara innefattad i det vi förnimmer av ett konstverk, det är med vår kropp vi har tillgång till det. (ur Essä av Désirée Burenstrand, Umeås Universitet vårtermin 2022)

För konstnären är målandet en process: där begrepp som tillblivelse / metod / relation / samspel / närvaro / rumslig karaktär / stark intuition, figurerar

FÖRSLAG TILL PUNKTER SOM KOMMER ATT DISKUTERAS: Kan konsten förlösa vår handlingsförlamning,

Går det att tydliggöra att den matematiska tiden inte är allt, att det finns en ungefärlighet i människan och existensen, en sårbarhet i det mänskliga och levande som måste värnas?

Kan olika konstarter uppfordra till omställning, lyssnande och att se den andre i allt levande?

Har visheten en plats idag. Kan den vara kontraproduktiv eller kan den vara det reflekterande tillståndet i vår omvärld?

Har konsten ett upplysande eller/och ett känslomässigt förhållande till oss? Eller inget av det?

Välkomna!

Arrangeras i samarbete med Förening Korsdrag på Österlen & Folkuniversitetet
page2image95044544 page2image28475808

(*) Désirée Burenstrand: Master of Fine Arts, Umeå University, 2022

2560 1625 Etta Säfve