Den orädda världen – Tankesmedja på Gyllebvoverket

.1 augusti
Kl 10:00 - 23:00
Plats: Gylleboverket

Tankesmedja med workshops, samtal, konstinstallationer, performance och film.

I år blir den med ett begränsat antal deltagare på grund av Corona och vi behöver därför att alla föranmäler sig. Se under rubriken ”fakta” längre ner i texten.

Om tankesmedjan:

Gylleboverket bjuder vartannat år in till en tankesmedja för att tänka tillsammans om världsutvecklingen och vår plats och handlingsutrymme för att delta i den.

Hur kan vi verka tillsammans i den här världen? – både i relation till varandra och till den plats vi befinner oss på.
Vad har vi att lära av naturen och varandra för att skapa handlingskraft och våga gå in i en fördjupad förståelse av vår omvärld?

I år har vi haft huvudfokus på samarbeten.
Vad har vi att lära av av varandra och av naturen vad det gäller organisation och samarbete?
Som ett led i det har flera inslag arbetas fram under en kurs i social permakultur med Hans Ryding som lärare som hölls tidigare i sommar på Gylleboverket.
I den medverkade Gunnel Pettersson, Etta Säfve, Jona Elfdahl, Niclas Hallberg, Timothy Alexis Vass, Axina Adler, Anita Carlsson, Ann Rosén, Sten-Olof Hellström, Lennart Lensköjd, Sandra Hofer, Gustaf Grapengeisser, vilka tillsammans bidragit till organisation, utformning och innehåll för dagen.

På programmet står bl.a :

Konstnären Felice Hapetzeder med sitt verk, Collaborating piece, en videoinstallation, i vilket han utforskar samarbetet och dess utmaningar. Startpunkten är hans erfarenheter från Israel/Palestina och utbytet med människor på plats. Felice kommer finnas på plats och hålla i deltagargenererade delar utifrån tematiken i sitt verk.

Eric Karlsson håller Workshop i inre och yttre omställning med glädje och mening för hälsa och global hållbarhet samtFöreläsning om självläkningslära, naturlig frisk- och sjukvård med fokus på helhet. Eric Karlsson är naprapat, självläkningslärare, skogsträdgårdsodlare, föreläsare och kursledare.

”Hur hänger det ihop”, Performance och interaktivt ljudinstallation av och med ljudkonstnärerna & kompositörerna Ann Rosén och Sten Olof Hellström.

Kort introduktion till djupekologi i Gylleboverkets skogsträdgård- vad har vi att lära av naturen i våra mellanmänsklig möten? Vad har naturen att säga om normer och förtryck?
I samband med detta visas sedan Jona Elfdahls film Paria som följs av ett samtal.

”Vi läser” , ett samtal.
Med utgångspunkt ur ett antal texter och tankar från Marina Abramovic, Karin Boye, Ernest Junger, Pär Rådström , diskuterar vi möjligheterna för verklig opposition, organisering, konflikt och samarbete.
Samtalsledarna författaren Björn Cederberg, konstnären och filmaren Johanna Schartau och Gustaf Grapengiesser från Brunåkra Contemporary

Programpunkter kommer att fyllas på och uppdateras på hemsidan och i eventet allt eftersom.
Det finns även en ”open space” där de som vill själva kan erbjuda en workshop eller facilitera ett samtal.

Datum: 1 Augusti . Vi tänker oss att deltagarna är med under hela dagen.
Tid: 10-11 insläpp
11- 19 Tankesmedja (med lunch 13-14)
19- 23 Middag & fest
Pris: 200 kr.
Pengarna från tankesmedjan går oavkortat till kringkostnader för arrangemanget samt hyran för lokaler för att kunna hålla platsen gående och levande under detta märkliga år.

Lunch & middag kommer att finnas till självkostnadspris.
För dig som hellre vill ha med egen matsäck går det också bra.
Skriv gärna i anmälan om du redan nu vet om du vill äta medtaget så att vi kan beräkna maten.

Föranmälan till: info@gylleboverket.se
Betaluppgifter skickas när vi fått anmälan, din plats är reserverad efter du betalat.

Tankesmedjan är deltagargenererad och självorganiserand och genomförs med ideellt engagemang. Alla deltagare kommer att välja en arbetsuppgift i början på dagen så att vi tillsammans underlättar genomförandet av Tankesmedjan.

Ang. Corona:  Max antal deltagare inklusive arrangörer är 50 personer. Gylleboverket har stora utrymmen och 1 hektar mark som tillhör platsen och vi kommer att vara utomhus i mesta möjliga mån.
Vi tar självklart hand om varandra och håller distans och om en inte känner sig frisk så stannar en hemma och är en välkommen en annan gång.
På förhand betalda avgifter betalas tillbaka vid sjukanmälan.   Tankesmedjan är ett samarrangemang med Gylleboverket & Permakultur i Skåne.Varmt välkomna!

1600 1200 sinkadus