DEN KOLLEKTIVA HJÄRNAN – NÄTVERKSTRÄFF

.29 september . .1 oktober
Kl 15:00-23:00
Plats: GYLLEBOVERKET

Under 3 dagar träffas den Kollektiva hjärnan- ,det nationella nätverket för konstnärsdrivna självorganiserande platser i Sverige, på Gylleboverket för att utbyta tankar, erfarenheter och idéer.

Med utgångspunkt i att tillsammans utforska frågor om samarbeten, autonomitet, om att facilitera handlingsutrymme och rumsligheter som kan utmana inlärda tankemönster, som ger handlingskraft till de utmaningar vi alla står inför, både i världssituationen och som självorganiserande platser med vår kreativitet.

Träffen tar avstamp i våra olika erfarenheter, idéer och förutsättningar på våra olika platser, platser som samtidigt är en del av ett sammanlänkat ekosystem i en större värld.

 

 

410 406 Etta Säfve