artists in residens – Theo Ryan, Sunniva Fliflet, Ingerid Frang, Johanna Karlsson, Björn Lindberg

Theodor Ryan (SE/UK) Johanna Karlsson (SE), Ingerid Frang (NO), Sunniva Fliflet (SE), Björn Billberg (NO) arbetar tillsammans under Maj på Gylleboverket med att utveckla den deltagande performanceföreställningen ”Under the night sky”.

Verket kommer bland annat att visas som  en del av Performancefestivalen  som äger rum  på Gylleboverket i Augusti.

470 142 Etta Säfve