Artist’s in residence – Sarali Borg, Caroline Nord, Lior Nonne Malue Hansen

.1 augusti . .14 augusti
Plats: Gylleboverket

SARALI BORG, CAROLINE NORD, LIOR NONNE MALUE HANSEN

13 AUGUSTI Öppen presentation av deras arbete

Tre masterstudenter från Mejan och Konstfack som är intresserade av varandras arbetssätt arbetar som konstnärer i residens på Gylleboverket i Augusti.

Alla arbetar med metall som sitt material men med fyra helt olika ingångssätt. De konstruerar, återanvänder, ready mades, misshandlar och ger resterna nytt liv. Under två veckor på Gylleboverket arbetar de utifrån sina olika sätt att arbeta och bearbeta metallen som materialitet i en kollektiv workshop där de tillsammans bygger en skulptur på plats.

Caroline Nord ”I want to be a nurse, but instead I ́m burning” 2022

Lior Nonne Malte Hansen ”I continously break my body trying to deal with this trail of trauma you left behind the least you could do is pay me” 2022

Sarali Borg ”Instrument för Bohr- Den mest sannolika possitionen” 2021

 

1536 1176 Etta Säfve