Ars Morendi – Avskedsbyrån. Lars Noväng

Ars Moriendi är Sveriges första avskedbyrå, specialiserad på att hjälpa människor och organisationer frigöra sig från dysfunktionella kulturella artefakter i samhället, exempelvis trossystem, tänkesätt, system eller strukturer.

 

Lars Noväng har som självlärd konstnär sedan början av 2000-talet konsekvent och långsiktigt utvecklat en konceptuell, kollaborativ och immersiv praktik som präglas av hans stora intresse för konstens agens – särskilt i förändringsprocesser. Lars arbetar främst i processbaserade långsiktiga projekt där han undersöker hur tänkesätt och handlingsmönster kan omförhandlas. 

 

Hans senaste verk Ars Moriendi behandlar två sammanhängande fenomen i vår samtid; den utbredda dödsfobin och en tendens att utveckla medberoende med dysfunktionella institutioner och trossystem.

Genom att interagera med samhället som Sveriges första avskedsbyrå utforskar detta verk konstnärligt om och hur avskedsritualer kan hjälpa människor och organisationer frigöra sig från medberoende med kulturella artefakter, strukturer och tankemönster som står i vägen för samhällsförändring.

 

På Gylleboverket finns Avskedsbyrån som en fristående undersökning och service i relation till Gylleboverkets 12-stegs program för missbrukare av jordens resurser.

1181 295 Etta Säfve