12-stegs program för missbrukare av jordens resurser

.13 maj . .31 december
Kl 19:00-20.30

Eko-anon är inspirerat av andra 12-stegs program och det har startats som försök att applicera de 12 stegen på vårt och vårt samhälles missbruk av jordens resurser. 

Vi gör det för att vi tror att en inre omställning är nödvändig för en yttre och att vi då måste börja i oss själva.

12-stegs programmet varit framgångsrikt världen över för att bryta missbruk och vi vill därför prova denna metod för detta. 

 

Alla är välkomna att vara med. 

De som vill vara med träffas och delar erfarenheter,  förhoppningar och styrkor med varandra, för att hjälpa sig själva och andra att tillfriskna från missbruket och gå från det destruktiva mot något uppbyggligt och hälsosamt.

Det enda villkoret för att delta, är en önskan om att förstå och göra upp med sina egna och strukturella beroenden och missbruk av jordens resurser.

Syfte är att kunna gå mot att leva ett liv i omsorg om jorden, det mer än mänskliga, en själv och varandra, samt hjälpa andra att uppnå samma frihet.

 

Det är en fristående sammanslutning och gruppen har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution. 

I enlighet med andra 12-stegs program är alla med ideellt på frivillig basis, det råder anonymitet och det som sägs på mötena stannar på mötena. 

Det finns inga kostnader eller avgifter för att vara med.

Öppna möten:

Andra Måndagen i månaden kl 19.00-20.30

8 Januari, 12 Februari, 11 Mars, 8 April, 13 Maj, 10 Juni,8 Juli, 12 Augusti, 9 September, 14 Oktober, 11 November, 9 December

kommer du för första gången och behöver vägbeskrivning- maila info@gylleboverket.se . 

Mellan mötena arbetar vi individuellt eller i mindre grupper med stegen

Varmt välkomna!

Länk till de 12 stegen

 

1024 768 Etta Säfve