Sida där man läser mer om Permakultur

Permakultur är ett verktyg och system som hjälper oss att planera och hantera både landbaserade och sociala projekt.

Vi samarbetar med Lilla Skräddarröd gård, en permakulturgård med skogsträdgårdar, matskogar, nötodling och flera praktiska exempel på hur vi kan leva resilient, och arrangerar tankesmedjor, föreläsningar och kurser i omställningsfrågor. Här bor också våra konstnärer i residens då de arbetar på Gylleboverket.

På Gylleboverket utgår vi från ett djupekologiskt perspektiv – att vi människor lever i komplex symbios med hela världen omkring oss.

Vi är inte bara en del av den utan i ständig kommunikation och utbyte med varje del av den. Från det här perspektivet förstås inte världen utifrån ett analytiskt eller metodiskt tänkande, utan genom relationer till världen, genom vårt varande eller sammanvarande med den.

Vi arbetar aktivt med omställningsfrågor och att försöka förstå hur vi kan leva i den här världen och göra positiva avtryck. Det är både ett praktiskt, filosofiskt, politiskt och spirituellt arbete.

Vi tar hjälp av permakulturens verktyg och principer med avstamp i en etik som syftar till att lära av naturen och vara och verka i världen med omsorg om jorden, männsikan och med en rättvis fördelning.

Sedan 2021 fungerar vi också som en nod till Holma Folkhögskola.

150 150 sinkadus