Lilla Skräddarröd Gård

Experimentplats för resilienta system & förankringsprocesser

Vi är inte bara en del av naturen utan i ständig kommunikation och utbyte med varje del av den. Från det här perspektivet förstås inte världen utifrån ett analytiskt eller metodiskt tänkande, utan genom relationer till världen, genom vårt varande eller sammanvarande med den.

Lilla Skräddarröd gård är en permakulturgård med matskogar s.k skogsträdgårdar, fröodling, nötodling, bio-pooler med rening av växter och biokol och exempel på hållbart byggande.

Här håller vi kurser i social & landbaserad permakultur, omställningsfrågor, skogsträdgård, nötodling och hållbara odlingsmetoder, förankrar oss, hittar oss i världen och världen i oss.

På platsen bor också våra konstnärer i residens och gästande forskare och kulturutövare.

Matskogen; som ett alternativ till industrisamhällets jordbruk har vi planetart en 3 hektar stor matskog.

Detta är ett växande ekosystem med en mångfald av biotoper och arter.

Trädskiktet domineras av nötträd (äkta kastanj, valnöt, mandel, hassel men också sorter som brödtall och pinje). Här finns också en stor variation av fruktträd.

Under träden växer bärbuskar, klätterväxter, örter och perenna grönsaker.

Här skördas i rikliga mängder under en lång period frukter och bär som är mogna vid olika tillfällen under säsongen.

Nötterna är gårdens huvudfokus då de går att lagra och ätas som basmat i ett framtida lågenergisamhälle. Redan idag skördas för självhushåll, men 10 år fram i tiden har gården beräkna skörden till 10 ton/år och ytterligare 10 år framåt upp till 25 ton/år- helt och hållet skördat med enkla handverktyg från träd som kan  ge skörd i upp till 1000 år in i framtiden utan att behöva nyetableras.

 

 

150 150 sinkadus