KORT-INTRODUKTION TILL SOCIOKRATI

Fel: återställ datum.
Kl 18:00-19:00
Plats: Gylleboverket- uteköket

I samband med filmvisningen av Women Talking bjuder vi in till en kort introduktion till vad Sociokrati är och hur det kan användas.

Introduktionen hålls i av Sofie Malm, Sven Abrahamsson & Ann Sarner från Svenska delen av Socicracy for all.

Introduktionen  är gratis och börjar kl. 18.00

Filmen börjar kl. 19.00 Biljetter till filmen hittar ni här.

efter filmen kommer det finnas möjlighet att stanna kvar och samtala för de som vill.

Sociokrati är ett verktyg för självorganisering och används som metod för att bygga strukturer som är transparenta, effektiva och arbetar för  medskapande och medbestämmande.

Det  kan till exempel användas i grupper, föreningar eller organisationer som ett sätt att tillsammans kunna ta beslut och gå från vision till handling och ge både handlingsutrymme och handlingskraft till de som är med
.

Varmt välkomna!

 

446 80 Etta Säfve