Introduktionskurs till rotzoner & biodammar

.7 juni . .8 juni
Kl 09.00-17.00
Plats: Permakulturgården Båt i skogen

Vill du lära dig mer om rotzoner & biodammar och hur vi kan rena vatten med hjälp av växter?

Välkommen till denna dag där vi får både teori och praktik om rotzoner och biodammar. Vi tittar på exempel och arbetar praktiskt med att skapa en rotzon för småskalig hantering av gråvatten.

Tanken är att kursdeltagarna efter dagen ska ha förståelse för hur de själva skulle kunna bygga en rotzon.

Handledare på kursen är Jim Johansson, som har lång erfarenhet av att bygga rotzoner samt Jona Elfdahl & Etta Säfve som har permakulturgården Båt i skogen där de byggt biodammar och rotzoner.

Dagen arrangeras av Permakulturgården Båt i Skogen & Gylleboverket i samarbete med Holma Folkhögskola.

Datum: 8 Juni kl 9.00- 17.00 på Båt i skogen/Gylleboverket

7 Juni kl 17.00-18.00 för-introduktion digitalt (zoom) med kort introduktion och presentation (1 timme)

Föranmälan krävs:  via formulär här.

Kostnad: Gratis.  Medtag egen Lunch & fika

Mer info: info@gylleboverket.se

VARMT VÄLKOMNA!

 

1600 1200 Etta Säfve