Introduktion till svampodling

.21 maj
Kl 10:00-16:00
Plats: Gylleboverket & Lilla Skräddarröd Gård

21 Maj 10-15 (inkl. 1 tim lunchpaus)

En dag för dig som är nyfiken på att odla ätbara svampar. Inga förkunskaper behövs.

Under dagen lär vi oss praktiskt att ympa in svampmycel i trä och bygga upp en plats som en svampodling trivs på. Vi pratar om teorin bakom och provar i praktiken.

Exempel på svampar vi kommer att titta på- shitakee, ostronskivling, citronmussling, almskivling

Kursen äger rum på Lilla Skräddarröd gård- en permakulutgård på Österlen med flera exempel på svampodling, skogsträdgårdar, hållbara bygg & odlingstekniker.

Lärare för dagen är Jona Elfdahl och Etta Säfve, konstnärer, permakulturister och odlare som driver kulturplattformen Gylleboverket och har permakulturgården Lilla Skräddarröd gård tillsammans.

Jona Elfdahl är diplomerad permakulturlärare och Etta Säfve är certifierad permakulturdesigner. Kursen är ett samarbete mellan Holma Folkhögskola och Gylleboverket.

Kursen är kostnadsfri.

Max 25 deltagare.

Kursen vänder sig i första hand till lokalbefolkning för att skapa möjlighet till fortsatt engagemang, nätversbygge och samverkan i närområdet, men alla är välkomna.

Medtag egen matsäck.

I samarbete med HOLMA FOLKHÖGSKOLA

2560 1920 Etta Säfve