Introduktion till Skogsträdgårdsodling

.14 maj . .1 augusti
Kl 09:00 - 17:00
Plats: Lilla Skärddaröds gård

Introduktion till Skogsträdgårdsodling (Matskog) i Lilla Skärddaröd kortkurs tillsammans med Holma Folkhögskola

En dag för dig som vill lära dig om vad en skogsträdgårdsodling (matskog) är och hur du kan etablera din egen skogsträdgård både i teori och praktik.

Vi börjar dagen på Lilla Skräddarröd gård, en permakulturgård med flera exempel på hållbara odlingstekniker, skogsträdgårdar och nötodling.

Här vi introducerar en skogsträdgård och pratar om teorin bakom den.

Vi åker sedan till Gylleboverket där vi tillsammans lär oss i praktiken genom att tillsammans plantera en skogsträdgård.

Här har också en mindre skogsträdgård som börjat ta form och i många av projekten som görs på platsen används social permakultur som ett sätt att integrera besökare och deltagare och skapa en levande mötesplats för viktiga samhällsfrågor.

Platsen är en f.d byggåtervinning och skrot och vi vill med hjälp av kulur och permakultur förvandla plasten till ett kreativt centrum där experimenterade, samverkan och lärande om social och landbaserad resiliens får stå i centrum.

Under dagen fortsätter vi att tillsammans skapa den skogsträdgård som påbörjats för att lära oss i praktiken om hur vi kan bygga hållbara odlingar med marktäckare, örtskikt, svamp, rotväxter, klätterväxter, buskar och träd.

Lärare för dagen är Jona Elfdahl och Etta Säfve, konstnärer, permakulturister och odlare som driver kulturplattformen Gylleboverket och har permakulturgården Lilla Skräddarröd gård tillsammans.

Jona Elfdahl är diplomerad permakulturlärare och Etta Säfve är certifierad permakulturdesigner.

Kursen är ett samarbete mellan Holma Folkhögskola och Gylleboverket

Dagen kommer att innehålla både praktiska och teoretiska delar.

Kursen är kostnadsfri.

Max 25 deltagare.

Kursen vänder sig i första hand till lokalbefolkning för att skapa möjlighet till fortsatt engagemang, nätverksbygge och samverkan på platsen och i närområdet, men alla är välkomna.

Medtag egen matsäck för fika & lunch.

En dag för dig som vill lära dig om vad en skogsträdgårdsodling (matskog) är och hur du kan etablera din egen skogsträdgård både i teori och praktik.

 

1080 810 gustaf