Introduktion till Permakultur

.14 augusti
Kl 09:00 - 17:00
Plats: Lilla Skärddaröds gård
En dag för dig som vill lära dig om vad permakultur är och hur vi kan arbeta för en hållbarare värld med omsorg om jord och människa. Vi möts på Lilla Skräddarröd gård, en permakulturgård med flera exempel på hållbara odlingstekniker, skogsträdgårdar, nötodling och hållbara byggtekniker.

Vi åker sedan till Gylleboverket, en konstnärsdriven plattform för kultur med ateljéer, utställningar, festivaler, workshops och folkets bio. Här finns också en skogsträdgård som börjat ta form och i många av projekten som görs på platsen används social permakultur som ett sätt att integrera besökare och deltagare och skapa en levande mötesplats för viktiga samhällsfrågor.

Gylleboverket använder permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt. Platsen är en f.d byggåtervinning och skrot och vi vill med hjälp av kulur och permakultur förvandla plasten till ettkreativt centrum där experimenterade, samverkan och lärande om social och landbaserad resiliens får stå i centrum. Dagen kommer att innehålla både praktiska och teoretiska delar.

Lärare för dagen är Jona Elfdahl och Etta Säfve, konstnärer som driver kulturplattformen Gylleboverket och har permakulturgården Lilla Skräddarröd gård tillsammans.

Jona Elfdahl är diplomerad permakulturlärare och Etta Säfve är certifierad permakulturdesigner. Kursen är ett samarbete mellan Holma Folkhögskola och Gylleboverket.

Kursen vänder sig i första hand till lokalbefolkning för att skapa möjlighet till fortsatt engagemang och samverkan på platsen och i närområdet, men alla är välkomna.

Kursen är kostnadsfri och hålls tillsammans med Holma Folkhögskola.

– Max 25 deltagare.
– Medtag egen matsäck för fika & Lunch
960 720 gustaf