Grundkurs i permakultur 2023 – PDC Del 1

.18 september . .25 september
Plats: Lilla Skräddaröds gård/Kosters Trädgårdar
Välkommen till en grundkurs i permakultur (PDC) i två delar, två platser, två årstider
Med diplomerade lärare som lär ut permakultur utifrån sina egna platser.
I kursen integrerar vi plats, ekologi, djupekologi och det mellanmänskliga.
Vatten, jord, sociala strukturer & samarbeten, ekosystem, det mer än mänskliga, hållbart byggande, systemtänkande, matproduktion & hållbara odlingstekninker, inre omställning & permakulturens verktyg.
Del 1 hålls 18 – 25 september 2022 på Lilla Skräddaröd och Gylleboverket på Österlen
Del 2 hålls 17 – 23 april 2023 på Kosters Trädgårdar i Bohuslän
Inga förkunskaper krävs och kursen är en Certifierad Internationell PDC (Permaculture Design Course), efter fullbordad kurs (del 1 & 2) erhåller deltagarna ett Certifikat som Permakulturdesigners.
Kursen hålls av  Jona Elfdahl, Helena von Bothmer, båda diplomerade lärare och Etta Säfve som arbetar med sin diplomering.

Vi har lång erfarenhet av både landbaserade designarbeten samt design av social system.

Kursen hålls på våra egna väletablerade permakulturprojekt med skilda karaktärer för att ge deltagarna en så djup och bred kunskapsförmedling som möjligt. Genom att ha kursen under höst och vår får vi också in olika aspekter i naturen under två årstider. Tiden mellan kurstillfällena ger också möjlighet till självstudier och reflektion där kunskaperna får mogna. Deltagarna arbetar i grupp och genomför en design under perioden mellan kursveckorna.

Vad är permakultur?

Permakultur är ett praktiskt redskap att forma mänskliga hållbara bosättningar utifrån grundläggande ekologisk förståelse. Det är också en vägledning utifrån en etik där vi är en del i ekosystemet och agerar utifrån omsorg om jord, människa och det mer än mänskliga. När världen ser ut som den gör idag med vårt stora beroende av fossilenergi vore det en underdrift att inte se värdet i permakultur som redskap för att planera, etablera system som är robusta och energieffektiva. Redskapen vi arbetar med i denna kurs ger färdigheter som är nödvändiga i framtiden vi möter.

En kurs hos oss i Permakultur består i två dimentioner.

-Ett landbaserat arbete: Planering av och grunderna i ett arbete med våra direkta avtryck i världen. Praktiska tillvägagångsett som utgår från ett ekologiskt systemtänkande.

-Social permakultur: Hur vi skall kunna samverka och ta hand om varandra i vårt arbete med världen. Att samarbeta, fr.a med dem som inte tänker som oss själva är den stora utmaningen och fokus i vårt omställningsarbete.

Med redskap från permakulturen kan vi aktivt vara med i formerandet av det vi vill se, dvs en “ny” kultur, både socialt och i hur vi förhåller oss till och brukar jorden.

Kursen:

Vi lär tillsammans både i teori & praktik.

Kursens målsättningen är att skapa förutsättningar för att nyttja och bygga upp, regenerera resurser både när det handlar om en fysisk plats som sociala projekt. Efter kursens slut ska kursdeltagarna ha förståelse för;

  • Ekosystem
  • Systemtänkande
  • Förmåga att bruka mark hållbart
  • Bygga och skapa sociala projekt
  • Hantera designverktygen inom permakultur för att kunna använda dem i planering av sina egna liv och projekt.

Vi kommer att lära med hela kroppen, med alla våra sinnen och dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som finns i gruppen.

Under de första 7 hela dagar lägger vi en heltäckande grund till permakulturdesign som sedan fördjupas i självstudier av kurslitteratur och grupparbeten mellan kurstillfällena.

De avslutande 7 dagarna fördjupar vi och samlar ihop kursdeltagarnas kunskaper.

Del 1: 18 – 25 september på Lilla Skräddarröd på Österlen

Under denna första veckan arbetar vi på ett lekfullt in hela grunden i för att kunna arbete med permakulturdesign.

Vi kommer att dra nytta av allt vad som finns till hands på Lilla Skräddaröd av skogsträdgårdar, fröodling, nötodling, bio-pool med rening av växter och biokol och exempel på hållbart byggande. Vi kommer även att vara på Gylleboverket med filmvisningar i bion och inblick i den konstnärliga verksamheten med fokus på social permakultur.

I närheten finns också en massa guldkorn som vi kommer att använda som klassrum såsom det underbara havet med sina sandstränder och Stenshuvuds nationalpark. Vi kommer också bjuda in gästpratare under kursveckan.

Del 2: 17 – 23 april 2024, Kosters Trädgårdar på Sydkoster i Bohuslän.

De avslutande 7 heldagarna fördjupar och samlar ihop kursdeltagarnas kunskaper om permakultur. Vi tar del av vårens och gårdens olika sysslor och projekt. Vi kommer även här att vara en hel del vid havet, i trädgården och runt elden.

Unikt att lära på Kosters trädgårdar är att Helena etablerat och drivit detta projekt i över 25 år. Hon är också mycket aktiv i det som händer på ön som strävar åt ökad matsäkerhet, ökad resiliens och ett robust och trivsamt lokalsamhälle.
Vi kommer här att slutföra och presentera grupparbetena.

Vilka är vi?

Helena har arbetat med Permakultur i 30 år från uppbyggandet av Kosters trädgårdar. Helena är fortfarande trädgårdsmästare på Kosters Trädgårdar men håller på att hitta olika sätt att göra ett frodigt och snyggt ägarskifte som också gynnar platsen och ägarna.

Helena har nationella och internationella kurser på Koster som en bas i sitt arbete med positiv världsförändring. Helena är den av de idag verksamma lärarna i permakultur som varit med längst och har en lång yrkeslivserfarenhet både som lärare, permakulturdesigner och trädgårdsmästare.

Jona är trädgårdsmästare och konstnär och driver kulturplattformen Gylleboverket tillsammans med Etta som är konstnär och som arbetar just nu med sin diplomering inom permakultur. Jona och Etta har de senaste 12 åren byggt upp sin gård utifrån permakultur. På gården “Lilla Skärddaröd” har de anlagt en av Sveriges första nötodlingar med 3 hektar av Mandel, Valnöt och Äkta kastanj. De odlar frö åt Runåbers Frö och är självhushållande på grönsaker, frukt och bär från sina skogsträdgårdar.
Jona och Etta driver Gylleboverket med hjälp av social permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt. De använder permakulturdesign och i sitt arbete med olika konstprojekt där de tar avstamp i djupekologi och frågor kring social och landbaserad resiliens.

Kostnader:
Hela kursen (del 1 &2) kostar 8 500 kr inkl moms (för de med små resurser: 6 500 kr)
Mat & logi tillkommer
Mat: 1 500 kr/kursvecka inkl. frukost, lunch, middag & fika
Logi: Delat rum 300 kr/natt  Tält 50 kr/natt

Anmälan: För att säkerställa plats betala in 2 000kr. Till bg: 5129-4429 Kosters Trädgårdar AB; och fyll i anmälningsformuläret:

Kontakt: helena@kosterstradgardar.se

2560 1920 gustaf