Grundkurs i permakultur 2023/24 – PDC Del 2

.14 april . .21 april
Plats: Lilla Skräddaröds gård/Kosters Trädgårdar

PERMAKULTUR KURS Integrerad social & landbaserad praktisk permakultur. 

För dig som vill lära dig om hur vi kan gå mot en positiv nedväxt för att leva med omsorg om jorden och människan.

Välkommen till en grundkurs i Permakultur i två delar, två platser, två årstider med lärare som lär ut från sina egna platser.

 • Matproduktion & Regenerativa odlingstekninker
 • Skogsträdgårdsodling
 • Sociala strukturer & Samarbeten
 • Inre omställning som förutsättning för en yttre
 • Ekosystem
 • Hållbart byggande
 • Systemtänkande
 • Bygga jord
 • Rena & Samla Vatten
 • Skogsekologi
 • Elda biokol
 • Permakulturens verktyg

Kursen är en Certifierad Internationell PDC (Permaculture Design Course).

Efter fullbordad kurs (del 1 & 2) erhåller deltagarna ett Certifikat som Permakulturdesigners.

I kursen integrerar vi ekologiskt systemtänkande, plats, djupekologi och det mellanmänskliga.

NÄR & VAR:

2 veckor uppdelat på 2 årstider och 2 platser.

Del 1 hålls 24 september – 1 Oktober 2023

på Lilla Skräddaröd och Gylleboverket på Österlen, Skåne

Del 2 hålls 14 – 21 april 2024

på Kosters Trädgårdar, Sydkoster i Bohuslän

Mellan träffarna är det självstudier med ett grupparbete i mindre grupper och läsning av studiematerial.

FÖR VEM:

Alla som i praktik & teori vill lära sig mer om hur vi kan gå mot en positiv nedväxt för att leva med omsorg om jorden och människan.

Inga förkunskaper krävs.

LÄRARE:

Jona Elfdahl, Helena von Bothmer, båda diplomerade lärare och Etta Säfve som arbetar med sin diplomering.

Vi har lång erfarenhet av både landbaserade designarbeten samt design av social system och kursen hålls utifrån våra egna platser.

Under en av kursdagarna kommer v också att göra ett studiebesök på Friskeröds Gård hos Emelie Cajsdotter, som samlever med med ett hundratal ”uttjänta” djur som hon lyssnar till som vägvisare.

MER OM KURSEN:

Vi lär tillsammans både i teori & praktik.

Kursens målsättningen: att skapa förutsättningar för att nyttja och bygga upp, regenerera resurser både när det handlar om en fysisk plats som sociala projekt.

Efter kursens slut ska kursdeltagarna ha förståelse för;

 • Ekosystem
 • Systemtänkande
 • Förmåga att bruka mark hållbart
 • Bygga och skapa sociala projekt
 • Inre omställning som förutsättning för en yttre
 • Hantera designverktygen inom permakultur för att kunna använda dem i planering av sina egna liv och projekt.

Vi kommer att lära med hela kroppen, med alla våra sinnen och dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som finns i gruppen.

Under de första 7 hela dagar lägger vi en heltäckande grund till permakulturdesign som sedan fördjupas under de avslutande 7 dagarna fördjupar vi och samlar ihop kursdeltagarnas kunskaper.

Tiden mellan kurstillfällena är det självstudier av kurslitteratur och grupparbeten, vilket ger möjlighet till reflektion och fördjupning där kunskaperna får mogna. Deltagarna arbetar i grupp och genomför en design under perioden mellan kursveckorna.

KOSTNADER:
Hela kursen (del 1 & 2) : 8 500 kr inkl moms (för de med små resurser: 6 500 kr)
Mat & logi tillkommer
Mat: 1 500 kr/kursvecka inkl. frukost, lunch, middag & fika
Logi: Delat rum 300 kr/natt  Tält 50 kr/natt

Anmälan: För att säkerställa plats betala in 2 000kr. Till bg: 5129-4429 Kosters Trädgårdar AB;

och fyll i anmälningsformuläret:

Kontakt: helena@kosterstradgardar.se

 

 

 

MER OM PLATSERNA DÄR KURSEN HÅLLS:

Kursen hålls på våra egna väletablerade permakulturprojekt med skilda karaktärer för att ge deltagarna en så djup och bred kunskapsförmedling som möjligt. Genom att ha kursen under höst och vår får vi också in olika aspekter i naturen under två årstider.

Lilla Skräddarröd & Gylleboverket på Österlen i Skåne (del 1)

Vi drar nytta av allt vad som finns till hands på Lilla Skräddaröd av skogsträdgårdar, fröodling, nötodling, bio-pool med rening av växter och biokol och exempel på hållbart byggande. Vi kommer även att vara på Gylleboverket med filmvisningar i bion och inblick i den konstnärliga verksamheten med fokus på social permakultur och konstens och det kreativas potential som samhällsförändrare.

Som andra klassrum kommer vi också använda oss det närliggande havet med sina sandstränder och Stenshuvuds nationalpark.

Kosters Trädgårdar på Sydkoster i Bohuslän (Del 2)

Platsen är ett av Sveriges första permakulturprojekt som har drivits i över 30 år. Vi kommer att ta del av vårens och platsens olika system och sysslor. Vi kommer även här att ta vara på närheten till havet och få en inblick i engagemanget för den lokala omställningsrörelsen och arbete mot en ökad matsäkerhet, resiliens och ett robust och trivsamt lokalsamhälle.

MER OM LÄRARNA:

Vi har lång erfarenhet av både landbaserade designarbeten samt design av social system.

Helena har arbetat med Permakultur i 30 år från uppbyggandet av Kosters Trädgårdar. Hon är fortfarande trädgårdsmästare på Kosters Trädgårdar men håller på att hitta olika sätt att göra ett frodigt och snyggt ägarskifte som också gynnar platsen och ägarna.

Helena har nationella och internationella kurser på Koster som en bas i sitt arbete med positiv världsförändring. Helena är den av de idag verksamma lärarna i permakultur som varit med längst och har en lång yrkeslivserfarenhet både som lärare, permakulturdesigner och trädgårdsmästare.

Jona och Etta är odlare och konstnärer och driver kulturplattformen Gylleboverket tillsammans. De har de senaste 12 åren byggt upp sin gård Lilla Skräddaröd utifrån permakultur. På gården har de anlagt en av Sveriges första nötodlingar med 3 hektar av Mandel, Valnöt och Äkta kastanj. De odlar frö åt Runåbers Frö och är självhushållande på grönsaker, frukt och bär från sina skogsträdgårdar.
Jona och Etta driver Gylleboverket med hjälp av social permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt. De använder permakulturdesign och i sitt arbete med olika konstprojekt där de tar avstamp i djupekologi och frågor kring social och landbaserad resiliens.

VAD ÄR PERMAKULTUR?

Permakultur är ett praktiskt redskap att forma mänskliga hållbara bosättningar utifrån grundläggande ekologisk förståelse. Det är också en vägledning utifrån en etik där vi är en del i ekosystemet och agerar utifrån omsorg om jord, människa och det mer än mänskliga. När världen ser ut som den gör idag med vårt stora beroende av fossilenergi vore det en underdrift att inte se värdet i permakultur som redskap för att planera, etablera system som är robusta och energieffektiva. Redskapen vi arbetar med i denna kurs ger färdigheter som är nödvändiga i framtiden vi möter.

En kurs hos oss i Permakultur består i två integrerade dimentioner.

Landbaserat arbete: Planering av och grunderna i ett arbete med våra direkta avtryck i världen. Hur vi hanterar sådant som vatten, jord, matproduktion, bostäder. Praktiska tillvägagångsätt som utgår från ett ekologiskt systemtänkande.

Social permakultur: Hur vi skall kunna samverka och ta hand om varandra och oss själva i vårt arbete med världen. Att samarbeta, fr.a med dem som inte tänker som oss själva är den stora utmaningen och fokus i vårt omställningsarbete. En inre omställning är också en förutsättning för en yttre.

Med redskap från permakulturen kan vi aktivt vara med i formerandet av det vi vill se, dvs en “ny” kultur, både socialt och i hur vi förhåller oss till och brukar jorden.

 

2560 1920 gustaf