Agroforestry conference 2022 farmvisit

.8 oktober
Kl 08:00-21:00
Plats: lilla Skräddaröds gård

Lilla Skräddarröd Gård är en del av Agroforestry konferensen som hålls på ALNARP 6-8 OKTOBER

Konferensen välkomnar er att tillsammans utforska agroforestryns möjligheter att bidra till mer hållbara matproduktionerssqstem.

Under konferensens sista dag görs studiebesök på tre gårdar där Lilla Skräddarröd gård som är sammanlänkad med Gylleboverket är en av dem.

972 688 Etta Säfve