12-stegsprogram för missbrukare av jordens resurser

.1 maj . .31 januari
Plats: Gylleboverket

Gylleboverket arbetar med inre & yttre omställning på olika sätt.

Just nu utforskar vi möjligheten till, och utformandet av, ett 12-stegsprogram för missbrukare av jordens resurser i en testpilot tillsammans med en mindre grupp människor.

Till våren planerar vi att öppna dörrarna för alla som identifierar sig som Missbrukare av jordens resurser och känner behov av programmet så att vi kan utforska det tillsammans.

Programmet kommer att vara inspirerat av andra 12-stegs program och liksom dem är det självorganiserat, drivs ideellt, är öppet för människor från alla livsåskådningar och deltagande sker anonymt.

Varmt välkomna till våren!

Datum & tid läggs ut här när det är satt.

1440 1440 Etta Säfve