Permakultur

På Gylleboverket utgår vi från ett djupekologiskt perspektiv – att vi människor lever i komplex symbios med hela världen omkring oss.
Vi håller kurser, arrangerar tankesmedjor, föreläsningar och bygger nätverk för att utbyta och utmana våra tankar och ge handlingskraft och utrymme för en inre och yttre omställning.

Permakultur är ett verktyg och system som hjälper oss att planera och hantera landbaserade och sociala projekt. Det är också en vägledning utifrån en etik där vi är en del i ekosystemet och agerar utifrån omsorg om jord, människa och det mer än mänskliga.

Grundkurs i permakultur 2023 – PDC Del 1

.18 september . .25 september
Plats: Lilla Skräddaröds gård/Kosters Trädgårdar
IMG_1398

Välkommen till en grundkurs i permakultur (PDC) i två delar, två platser, två årstider Med diplomerade lärare som lär ut permakultur utifrån sina egna platser. I kursen integrerar vi plats, ekologi, djupekologi och det mellanmänskliga. Vatten, jord, sociala strukturer & samarbeten, ekosystem, det mer än mänskliga, hållbart byggande, systemtänkande, matproduktion & hållbara odlingstekninker, inre omställning […]

Grundkurs i Permakultur – del 2

.17 april . .23 april
Plats: Kosters Trädgårdar
PDC 2022

                                Del II i vår Grundkurs i Permakultur (PDC). 17-23 april på Koster. Kursen är en fördjupning i social och landbaserad permakultur och bara öppen för dem som gått del I. Vårt upplägg är att inleda med en vecka på […]

66EA38CC-D4E2-4645-A7DA-A30B25B6E2C5

Gylleboverket arbetar med inre & yttre omställning på olika sätt. Just nu utforskar vi möjligheten till, och utformandet av, ett 12-stegsprogram för missbrukare av jordens resurser i en testpilot tillsammans med en mindre grupp människor. Till våren planerar vi att öppna dörrarna för alla som identifierar sig som Missbrukare av jordens resurser och känner behov […]

Tidigare

Permakultur i Kirgistan

.8 nov 2022
Plats: Gylleboverket
Permacultur in Kirgistan on Gylleboverket

The Future of Farming in Kyrgyzstan- föreläsning med Nurayim Syrgak kyzy – an environmental activist, Simone de Boer is a PhD candidate in Social Anthropology & Gustaf Sörnmo  founder of the organization Centralasiengrupperna Opportunities and challenges for Sustainable Agriculture: A case study of Permaculture Initiatives with Nuraiym Syrgak, Simone de Boer and Gustaf Sörnmo. In […]

Agroforestry conference 2022 farmvisit

.8 okt 2022
Plats: lilla Skräddaröds gård
Skärmavbild 2022-08-24 kl. 17.35.16

Lilla Skräddarröd Gård är en del av Agroforestry konferensen som hålls på ALNARP 6-8 OKTOBER Konferensen välkomnar er att tillsammans utforska agroforestryns möjligheter att bidra till mer hållbara matproduktionerssqstem. Under konferensens sista dag görs studiebesök på tre gårdar där Lilla Skräddarröd gård som är sammanlänkad med Gylleboverket är en av dem.

Introduktion till Permakultur

.14 aug 2022
Plats: Lilla Skärddaröds gård
Kurs permakultur

En dag för dig som vill lära dig om vad permakultur är och hur vi kan arbeta för en hållbarare värld med omsorg om jord och människa. Vi möts på Lilla Skräddarröd gård, en permakulturgård med flera exempel på hållbara odlingstekniker, skogsträdgårdar, nötodling och hållbara byggtekniker. Vi åker sedan till Gylleboverket, en konstnärsdriven plattform för […]

Stig-Olof Holm

Hur kan Sverige bäst hjälpa till med att lösa den globala miljö och resurskrisen? En kväll där vi fokuserar på praktiska  lösningar, och möjligheterna för svenskt skogsbruk. Under kvällen kommer även olika metoder för att öka medvetenheten och förändringsviljan att diskuteras. Stig Olof Holm är lektor i ekologi, vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap […]

Martin

Varför agerar vi inte i klimatfrågan trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år? Frågor som dessa ställer Hultman i sin forskning där hans tvärvetenskapliga bredd kombineras med djup kunskap inom energi-, klimat- och miljöfrågor. Martin Hultman är professor och forskningsledare på Chalmer, i bland annat klimatförnekelse, naturens rättigheter och ekologiska maskuliniter. […]

Tamarinden2

Permakultur design och Konstnärlig gestaltning för Örebrobostäder av Gylleboverket konstnärsgrupp, en gemensamhetsgård i ett nybyggt bostadsområde ”hållbar stad” i Tamarinden i Örebro. Hela byggprojektet har för närvarande avstannat som följder av kriget i Ukraina.

ingrid&Nicolas2

Hur skapar vi fred med jorden? Hur kan vi stärka varandra som medskapare av en ”glokal” och rättighetsbaserad fredskultur, med lokala svar på globala kriser? Välkommen till en utforskande lärresa med ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg. Ingrid och Nikolas Berg leder ettåriga folkhögskolekurserna Ekopedagogik – att skapa fred jorden samt Framtidens by. De är aktuella […]

Introduktion till svampodling

.21 maj 2022
Plats: Gylleboverket & Lilla Skräddarröd Gård
IMG_8063

21 Maj 10-15 (inkl. 1 tim lunchpaus) En dag för dig som är nyfiken på att odla ätbara svampar. Inga förkunskaper behövs. Under dagen lär vi oss praktiskt att ympa in svampmycel i trä och bygga upp en plats som en svampodling trivs på. Vi pratar om teorin bakom och provar i praktiken. Exempel på […]

Introduktion till Skogsträdgårdsodling

.14 maj 2022 . .1 aug 2022
Plats: Lilla Skärddaröds gård
thumbnail-2

Introduktion till Skogsträdgårdsodling (Matskog) i Lilla Skärddaröd kortkurs tillsammans med Holma Folkhögskola En dag för dig som vill lära dig om vad en skogsträdgårdsodling (matskog) är och hur du kan etablera din egen skogsträdgård både i teori och praktik. Vi börjar dagen på Lilla Skräddarröd gård, en permakulturgård med flera exempel på hållbara odlingstekniker, skogsträdgårdar […]

Frö & plantbytardag

.26 mar 2022
Plats: GYLLEBOVERKET
277500516_5072803989432058_4509467401951698769_n

Vi ses på Gylleboverket för att utbyta fröer, plantor och tankar om hållbar odling.

Välkomna med en kväll där vi visar denna viktiga film på bion och har med en av filmskaparna, Viktor Säfve, hos oss för samtal om den svenska skogsindustrin och vad vi kan göra för skogen. Välkomna!! Film, soppa, samtal