Om oss

Gylleboverket är en experimentplats för konstnärliga samarbeten och undersökningar.

Verksamheten pendlar i spänningsfältet mellan konstnärliga & performativa praktiker, konstfilm och filmkonst, djupekologi, permakultur, ekopedagogik, det rituella och det vetenskapliga fältet.

Vi ser allt det som sker på platsen som en sammanhängande verksamhet, där föreläsningar och tankesmedjor liksom de konstnärliga praktikerna hänger samman och där alla delar är länkade till varandra.

Vi arbetar med frågeställningar kring vad det är att vara människa och hur vi kan leva i den här världen. Politiska, praktiska, filosofiska, spirituella, poetiska och konstnärliga perspektiv på vad en radikal omställning kan innebära.

Verksamheten är ekologisk i bemärkelsen holistisk och relationell och processerna som äger rum här en del av ett rörligt ekosystem, där alla delar av verksamheten ingår. Den publik som besöker platsen, liksom de gästande professioner vi bjuder in, blir medskapare till att identifiera nya frågeställningar och metoder för att hantera en tid i en värld stadd i hastig förändring.

Vår vision är en plats som ger handlingsutrymme och skapar handlingskraft, där vi tillsammans med andra kan gå ut på djupt vatten.

2010 startade vi konstnärsplattformen Gylleboverket på en tidigare depå för byggåtervinning utanför Östra Vemmerlöv i Simrishamns kommun. Den tidigare skroten var full med övergivet material, gamla motorer jämte begagnat tegel och gamla fönster tillsammans med allt annat som kan benämnas som skrot, ett slags samhällets rester.

Men det var också en plats som kom med ett socialt ekosystem, människor från bygden som var vana att besöka byggåtervinningen, som kände platsen bättre än oss fortsatte att komma efter att vi började bygga det som nu är en kulturell plattform och mötesplats. För oss är det och har varit en viktigt del i verksamheten att hitta sätt så att dessa människor, och de många nya som nu hittat hit, kan känna att det här är deras plats, en plats där vi kan samla våra olikheter, tänka tillsammans, och på djupaste allvar och med nyfikenhet, mötas.

Konstnärsplattformen fungerar både som en arbetsplats och en plats för utåtriktad verksamhet med utställningar, scenkonstföreställningar, kurser, föreläsningar och en residens.
Under åren som gått har vi byggt en biograf, den stora hangaren som tidigare fungerade som lager har inretts med en scen för performancekonst och även den gamla ladan rymmer idag en projektateljé. I centrum av de olika byggnaderna finns ett utomhuskök.
Vi arbetar med Gylleboverket som en social skulptur, vår ingång till platsen är med andra ord en del av vår konstnärliga praktik, men dess verksamhet byggs också av allt det som händer på platsen, de deltagare som kommer och den mängd konstnärliga och tvärdiciplinära samarbeten som görs, mellan individer från olika professioner och institutioner liksom självorganiserande och informella grupperingar.
Vi tror på långsiktiga relationer och fördjupande processer.

 

Etta Säfve och Jona Elfdahl, Konstnärliga ledare

Gylleboverket samarbetar med ett nätverk av enskilda konstnärer & konstnärsgrupper och har fleråriga samarbeten med institutioner och fria grupper som Teatr Weimar, Malmö, BRUNAKRA Temporary, Österlenskolan För konst & design, Region Skåne, Kulturrådet & Folkuniversitetet.

Gylleboverket fungerar också som en nod till Holma Folkhögskola där vi genomför kurser i olika omställningsfrågor.

Vi är även en av samarbetspartnerna  i Teaterhögskolan Malmö’s nya Internationella Masterprogram.

TILLGÄNGLIGHET på platsen.

Parkering finns i direkt anslutning till platsen.

Samtliga lokaler är i markplan. Bion har ramp in.

HCWC finns.