Vid Gränsberget. Trollhättans Konsthall

.27 november . .23 januari
Plats: Trollhättans konsthall

Vid Gränsberget ”Ge mig en plats där jag kan skriva om kärlek utan att ljuga och förfalska.”

Inför utställningen på Konsthallen har vi arbetat undersökande och rituellt utifrån frågor kring djupekologi, sammanlänkningar och kärlek. Ett utforskande i att försöka förstå en värld i ständig rörelse och vår plats i de ekosystem vi alla är delar av.

I vår praktik undersöker vi det performativa, relationella, djupekologi, rituell närvaro. Vi utgår i detta arbete från ett ekologiskt tänkande där våra relationer till naturen, vår omvärld och varandra står i fokus.

I denna utställning samarbetar Gylleboverkets konstnärsgrupp med konstnären Amit Sen som står för ljudkompositionen.

626 347 gustaf