The secret garden of resignation

.10 mars . .8 april

The secret garden of resignation – Molekyl gallery, Malmö 2017

Etta Säfve & Jona Elfdahl

Utställningen bestod av en installation, ett ljudverk med en berättelse, performance/ social skulptur, ritual, video mytbildningar på sociala medier, samarbete med närbutiken.

Utställningen tog plats på galleriet samt på gatan utanför i kvarteret i Sorgenfri, Malmö. I gallerirummet byggdes en installation upp bestående av en gigantiskt ”gudom” som fyllde hela rummet från golv till tak. Runt om den placerades 100-tals blommor och gåvor som sades ha lagts dit av vallfärdande människor. Blommorna fyllde även gatan utanför under öppningen, där brann Också eldar och vi serverade mat som en del av verket. Inbjudningar till att delta i öppningen sattes upp i alla trappuppgångar i kvarteret. Närbutiken sålde och gav bort blommor till de som gick in där som en del av verket.

Vi arbetade med mytbildning på sociala medier inför utställningen som en del av verket. I gallerirummet hördes olika röster berätta en berättelse om platsen och ”gudomen”. Under öppningskvällen pågick ett performance på gatan utanför
Där vi hade skådespelare som intog rollen av att ha kommit till platsen för att offra.

”Akta dig för att peka på den och spotta aldrig mot den, man mister tänderna om man gör det. Och tala inte om det. Tala aldrig om att du behöver gå dit”.

” Ryktet spred sig snabbt- något hade flyttat in i kvarteret, något som hade makt och förmåga att förändra saker. Några sa
att det var en gudom, andra att det bara var en offerplats, vissa sa att den inte hade någon som helst betydelse.”

Men ändå vallfärdade folk. Varje dag tillkom det fler.Flera läger har uppstått runt platsen, de som vill skyla den, täcka den med gåvor så att det den bär ska förbli dolt, de som vill göda den, mata den tills den spricker upp och blottar allt, och de som går omvägar, inte vill kännas vid att den finns- platsen där allt vi inte vill se Samlats.


Jona Elfdahl och Etta Säfves (Gylleboverket) utställning på Galleri Molekyl ingår i en serie utställningar där de undersöker vår samtid och frågor kring mänsklig isolation, normalitet och vår relation till varandra och omvärlden. Vad får plats och vad göms undan då strävan efter perfektion blir till ett förakt för svaghet, vår egen och andras?
The secret garden of resignation är ett förkroppsligande av allt det som ingen vill vara, det som inte har någon plats i samhället, en bägare som bär våra rädslor och kapslar in det som inte får synas. Den är så stor att besökarna inte kan gå in i galleriet. Utanför fylls marken på av blommor och eldar från människor som samlats. Den lokala närbutiken säljer blommor och offergåvor och i intervjuer med människor runt omkring hörs röster med allt ifrån klagomål över ansamlingen av människor till berättelser om de som vallfärdat till platsen för att få möta sina rädslor och ge upp den lyckade bilden av sig själva.”

1000 750 gustaf