I will not be sad in this world

.13 oktober . .5 november
Plats: Skånes konstförening

Utställning, Skånes Konstförening, Malmö

2017

Etta Säfve & Jona Elfdahl

Performance medverkande- MarryAn Carlson,

Ritual på Cello- Amit Zen

Installation, performance, socialskulptur, doft, referensbibliotek, uppbackade hjärtslag, ritual på cello

Utställningen bestod av 3 rum.

Installation med ett 100m2 stort lergolv som lades in i utställningshallen och sakta fick torka och spricka upp under utställningens gång. Golvet fick endast beträdas barfota. Innan besökarna fick gå in i rummet fick de sina fötter tvättade.

Ett träd grävdes upp med rötterna och placerades i rummet där detpryddes av 100-tals blommor och växter som hölls vid liv genom en droppbevattning.

I rummet hördes ljudet av sjungande syrsor och doften av blommig parfym fyllde luften.

I ett angränsande rum fick publiken en vattendroppe droppad på sin kind. I foajén hördes ljudet av hjärtslag uppbackade från en kontaktmikrofon som en i personalen bar vid sitt hjärta.

En ritual på cello framfördes under öppning och i foajén fanns ett bibliotek placerat med böcker om olika synsätt på världen och människan.

Text av Albert Hillervik om utställningen

videolänk – https://vimeo.com/254206826

Text av Albin Hillervik, curator, Skånes Konstförening

I sin helhet består Gylleboverkets utställning på Skånes konstförening av uppmickade hjärtslag från en människa, en balja vid vilken en person tvättar besökarnas fötter, ett lergolv som endast får beträdas barfota, ett träd uppgrävt med rötterna, växter som ska hållas vid liv under utställningens gång, dofter, ett vattensystem som droppar, en ljudupptagning av syrsor, en stol där besökarna får en tår placerad på sin kind, en ritual på cello och Adryan Lindéns bibliotek

Jag finns inte. Jag föraktas bara i det tysta. Det är självklart att det är ett krig som på något sätt har pågått i min kropp … Självklart är man en pionjär. Självklart är man ett geni. Självklart är man en elit. Självklart är man det för jag är ensam mot alla andra.” Adryan Lindén, Paria 2008

Omkring millennieskiftet går Adryan Lindén i exil. Från sin lägenhet i Rågsved utanför Stockholm betraktar han en värld som han inte längre en del av. I sin exil kontrollerar han sin omedelbara omgivning, kropp och tankar, hela hans värld. Två assistenter är hos honom dygnet runt. De hjälper honom med rullstolen, tvätt, mat och städ. Adryan spelar sitt tv-spel med hjälp av instruktioner till assistenterna. Härifrån förklarar han krig mot omvärlden. Han har ingen plats i den. Den har fallit efter för sin strävan efter renhet och likriktning där bara en viss typ av kroppar och förmågor kan existera. Adryan är kung i sitt rike, en kroppens filosof, gamer, Nietzsches främsta efterträdare, en vanlig människa, överlägsen och sårbar.

Han drömde redan om en raffinerad ensamhet, en bekväm öken, en orörlig ark för att söka skydd i.” J-K Huysmans, 1884

Adryans favoritbok är J-K Huysmans Mot Strömmen från 1884. I boken går dandyn och aristokraten Jean des Esseintes i exil. Från sitt hus i Fontenay-aux-Roses utanför Paris betraktar han en värld han inte längre är en del av.  I sin exil kontrollerar han sin omedelbara omgivning, kropp och tankar, hela hans värld. Två betjänter är hos honom dygnet runt. De hjälper honom med städning, köpa livsmedel, laga mat. des Esseintes uppfinner strategier för deras arbete så att han bara behöver möta betjänterna om det är absolut nödvändigt. Han äter enligt strikta rutiner och experimenterar med lavemang. Han drar för gardinerna och ljussätter rummen. Det är en eremittillvaro långt bort från en värld som för honom ter sig allt mer dum.

Gylleboverkets utställning på Skånes Konstföreningar ingår i en serie av utställningar och projekt där de arbetar med frågor kring mänsklig isolation och vår relation till varandra och till omvärlden.

Performance under öppningskvällen. Medverkande- Marryan Carlsson

Som en del av utställningen har Gylleboverket bjudit in musikern och tonsättaren Amit Sen att framträda live under öppningen.

 

WORK IN PROGRESS

utgrävning av träd

Lergolv läggs in för hand

1600 1200 sinkadus