Älskade, älskade, älskade- färgfabriken

.9 september . .14 februari
Plats: Färgfabriken

Gylleboverket- Jona Elfdahl, Etta Säfve Shelley Sharr. I samarbete med ljudligare Jan Altenmark och sång Safiye Bahadir.

Älskade älskade älskade är en omslutande installation där även tomrummet utgör en väsentlig del. Ur mörkret framträder ett landskap, en upplyst till synes öde ö som breder ut sig i rummet. Vid närmare anblick framträder en förtorkad sandvärld i miniatyr där små vattensamlingar, eldar och spår av ritualer vittnar om liv och mänsklig närvaro. Runt om hänger gungor där besökaren kan inta en ny position för att både betrakta och befolka installationen. Världen vi blickar ut över kan vara både ett faktiskt landskap och ett inre landskap. Verket inbjuder till eftertanke och stillhet.

”Gylleboverket vill föra oss bortom vad vi kan se och öppna en värld inåt. Vi som besökare blir del av konstverket och deltar genom vår närvaro i en pågående ritual.” säger Emilia Rosenqvist, utställningscurator.

Inför Älskade älskade älskade har gruppen utgått från begreppet djupekologi, som de själva beskriver:
”Vi har sedan modernismens intåg över världen frånskilts naturen, oss själva och varandra. Vi lever ofta i bilden av livet snarare än i livet självt. I vårt arbete förstår vi det djupekologiska perspektivet som att vi människor är en del av naturen och lever i komplex symbios med hela världen omkring oss. Vi är inte bara en del av den utan i ständig kommunikation och utbyte med varje del av den”.

Från det här perspektivet förstås inte världen bara utifrån det empiriska utan genom relationer till världen. Därför arbetar Gylleboverket med ”det taktila och rituella, med besvärjelser och olika försök att fånga det som inte går att fångas”.

Utställningen är en del i Färgfabrikens pågående utforskande av ”symbiotiskt tänkande” och fungerar som fortsatt inspiration i pågående projektet Symbiosis. Gylleboverkets arbetsprocess är undersökande, ofta längre skeenden där tematiska frågeställningar och olika uttrycksformer och discipliner hakar i varandra, med avstamp i samtidskonst – ett arbetssätt med ett nära släktskap med Färgfabrikens metoder.

”Just i dessa tider när så mycket kan upplevas som annorlunda och främmande behövs fria och associativa kulturella analyser och konstverk som sätter fart på vår fantasi. Det stimulerar till nya tolkningar av vår komplexa omvärld, samtidigt som vi möter något vi kanske inte sett hos oss själva.” säger Joachim Granit, Färgfabrikens konstnärlige ledare.

900 675 gustaf