X 2016

Resumé Gylleboverket Konstnärsgrupp

Gruppen består av konstnärerna Etta Säfve och Jona Elfdahl, vilka också är konstnärliga ledare för plattformen Gylleboverket. Gruppen utvidgas organiskt med samarbeten med andra konstnärer och från andra discipliner i olika processer…

read more
150 150 Etta Säfve
The Enchanters/ Besvärjarna

The Enchanters/ Besvärjarna

Exhibition, Inter Arts Centre, Malmö 2016 Etta Säfve, Jona Elfdahl, Elin Maria Johansson. Sound Michel Wenzer Installation in 5 rooms & audio walk Den här byggnaden är uppsatt för de…

read more
345 345 gustaf
A Party to cover the silence

A Party to cover the silence

Exhibition Etta Säfve, Jona Elfdahl, Elin Maria Johansson, sound Michel Wenzer Installation, social sculpture, performance

read more
1600 796 sinkadus